Şərtlər və Qaydalar

MOROCCANOIL İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ® SAYTLAR
BU VEB SAYFADAN İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL AŞAĞIDAKİ İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİNİ VƏ MƏDDƏNİLƏNMƏLƏRİ DİQQƏTLƏ OXUYUN

(bu “Sayt”). Bu Sayta daxil olmaq və ya istifadə etməklə siz bu istifadə şərtləri, şərtlər və bütün qüvvədə olan qanunlarla razılaşırsınız. Bu şərtlərlə razı deyilsinizsə, bu Saytdan istifadə edə bilməzsiniz.

Moroccanoil Israel, Ltd. və ya onun filialları və ya törəmə şirkətləri (“Moroccanoil”) tərəfindən idarə olunan Moroccanoil Veb saytları (birlikdə “Moroccanoil Veb Saytları”) müxtəlif Veb saytları və Veb səhifələrdən ibarətdir. Moroccanoil Veb Saytları burada olan şərtlər, şərtlər və bildirişlər dəyişdirilmədən qəbul olunmağınız şərti ilə sizə təklif olunur. Moroccanoil Veb Saytlarından istifadəniz bütün bu cür şərtlər, şərtlər və bildirişlərlə razılaşmanızı təşkil edir. Moroccanoil Veb Saytları şəbəkəsinə daxil olan xüsusi Moroccanoil veb-saytından istifadəniz, həmçinin həmin vebsaytda başqa yerdə qeyd olunan əlavə şərtlərə ("Əlavə Şərtlər") tabe ola bilər. Bundan əlavə, Moroccanoil Veb Saytlarının özlərində xüsusi xüsusiyyətləri və ya təklifləri tənzimləyən əlavə şərtlər ola bilər. Buradakı hər hansı şərtlər, şərtlər və bildirişlər Əlavə Şərtlər və ya hər hansı xüsusi Moroccanoil veb-saytında olan digər şərtlər və təlimatlarla ziddiyyət təşkil edərsə, bu şərtlərə nəzarət edəcəkdir.

İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİNİN DƏYİŞİLMƏSİ

Moroccanoil, Moroccanoil Veb Saytlarının istifadəsi ilə bağlı ödənişlər daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Moroccanoil Veb Saytlarının təklif edildiyi şərtləri, şərtləri və bildirişləri dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Bu şərtləri mütəmadi olaraq nəzərdən keçirmək üçün məsuliyyət daşıyırsınız.

SAYTIN İSTİFADƏSİ. ŞƏXSİ VƏ QEYRİ-Kommersiya məqsədli istifadə MƏHDUDİYYƏTİ.

Başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, Moroccanoil Veb Saytları sizin şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədli istifadəniz üçündür. Siz Moroccanoil Veb Saytlarından əldə edilmiş hər hansı məlumatı, proqram təminatını, məhsulu və ya xidmətləri dəyişdirməməli, kopyalamamalı, yaymamalı, ötürməməli, nümayiş etdirməməli, yerinə yetirməməli, təkrar istehsal etməməli, nəşr etməməli, lisenziyalaşdırmamalı, törəmə əsərlər yaratmamalı, ötürməməli və ya satmamalısınız, əgər bu, Moroccanoil Veb saytları üçün edilməmişdir. qeyri-kommersiya məqsədləri.

Moroccanoil-in əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan bu Saytdakı materialların hər hansı digər istifadəsi, o cümlədən bu Saytın məzmununun dəyişdirilməsi, çoxaldılması, yayılması, təkrar nəşri, nümayişi və ya ötürülməsi qəti qadağandır.

Moroccanoil Veb Saytlarının hər hansı birində, o cümlədən e-poçt və söhbət vasitəsilə və ya ədəbsiz və ya təhqiredici dillə hər hansı şəkildə və ya formada təqib qəti qadağandır. Moroccanoil Veb Saytlarında Moroccanoil işçisi, ev sahibi və ya nümayəndəsi və ya digər üzvləri və ya ziyarətçiləri daxil olmaqla başqalarının kimliyi qadağandır. Siz Moroccanoil Veb Saytlarına böhtan, böhtan, ədəbsiz, hədələyici, məxfilik və ya aşkarlıq hüquqlarına müdaxilə edən, sui-istifadə edən, qanunsuz və ya başqa cür etiraz doğuran və ya bir cinayət törətmək, hər hansı bir tərəfin hüquqlarını pozmaq və ya başqa şəkildə məsuliyyətə səbəb olmaq və ya hər hansı qanunu pozmaq. Siz Saytda kommersiya məzmunu yükləyə və ya başqalarını hər hansı digər kommersiya onlayn xidmətinə və ya digər təşkilata qoşulmağa və ya üzv olmağa sövq etmək üçün Saytdan istifadə edə bilməzsiniz.

MÜƏLLİF HÜQUQLARI VƏ TİCARƏ NIŞANLARI.

Mətn, dizayn, qrafika, interfeys və ya kod daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Moroccanoil Veb Saytlarına daxil olan bütün məzmun və onların seçimi və təşkili Birləşmiş Ştatlar və digər müəllif hüquqları qanunlarına əsasən kollektiv iş kimi müəllif hüquqları ilə qorunur və mülkiyyətdir. Moroccanoil. Kollektiv işə Moroccanoil şirkətinə lisenziya verilmiş işlər daxildir. BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR. Bütün ticarət nişanları, xidmət nişanları və ticarət adları (birlikdə “İşarələr”) Moroccanoil-in və ya Moroccanoil-a belə Nişanlardan istifadə etmək hüququ və lisenziyası vermiş digər müvafiq sahiblərin ticarət nişanları və ya qeydə alınmış ticarət nişanlarıdır və onların mülkiyyətidir.

MÜƏLLİF HÜQUQLARININ POZULMASINA İLİŞKİN İDDİALARIN BİLDİRİLMƏSİ VƏ PROSEDURLARI.

Başlıq 17, Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 512(c)(2) bölməsinə əsasən, iddia edilən müəllif hüquqlarının pozulması barədə bildirişlər vebsaytın təyin olunmuş agentinə göndərilməlidir.

AŞAĞIDAKİ PROSEDURA ƏLAQİ OLMAYAN və ya UYĞUN OLMAYAN BÜTÜN SORUŞULAR HEÇ BİR CAVAB ALMAYACAQ.

Moroccanoil başqalarının əqli mülkiyyətinə hörmət edir və biz istifadəçilərimizdən və ziyarətçilərimizdən də eyni şeyi etməyi xahiş edirik. Moroccanoil iddia edilən pozuntu ilə bağlı bildirişləri emal edəcək və araşdıracaq və Rəqəmsal Minilliyin Müəllif Hüquqları Aktı (“DMCA”) və digər müvafiq əqli mülkiyyət qanunları çərçivəsində müvafiq tədbirlər görəcək. DMCA-ya uyğun bildirişlər aldıqdan sonra, Moroccanoil hüquq pozuntusu olduğu aşkar edilən və ya hüquq pozuntusuna yol açan fəaliyyət obyekti olduğu aşkar edilən hər hansı materiala girişi silmək və ya söndürmək üçün hərəkətə keçəcək və material və ya fəaliyyətə hər hansı istinad və ya keçidə girişi silmək və ya söndürmək üçün hərəkətə keçəcək. pozduğu müəyyən edilir.

Əgər işinizin müəllif hüquqlarının pozulmasını təşkil edəcək şəkildə kopyalandığına inanırsınızsa, Moroccanoil-ə aşağıdakı məlumatları təqdim edin. Nəzərinizə çatdıraq ki, təsirli olması üçün Bildiriş aşağıdakıların BÜTÜNÜNÜ əhatə etməlidir:

  1. pozulduğu iddia edilən müstəsna müəllif hüquqlarının sahibinin adından hərəkət etmək səlahiyyəti olan şəxsin fiziki və ya elektron imzası;
  2. pozulduğunu iddia etdiyiniz müəllif hüquqları ilə qorunan işin təsviri;
  3. iddia etdiyiniz materialın Moroccanoil Veb Saytlarında harada yerləşdiyinin təsviri;
  4. ünvanınız, telefon nömrəniz və e-poçt ünvanınız və Moroccanoil şirkətinin sizinlə əlaqə saxlamasına icazə vermək üçün kifayət qədər kifayət qədər bütün digər məlumatlar;
  5. mübahisəli istifadəyə müəllif hüququ sahibi, onun agenti və ya qanun tərəfindən icazə verilmədiyinə vicdanla inandığınız barədə sizin tərəfinizdən bəyanat;
  6. Xəbərdarlığınızdakı yuxarıda göstərilən məlumatların düzgün olduğuna və müəllif hüquqları sahibi olduğunuza və ya pozulduğu iddia edilən müstəsna hüququn sahibi adından hərəkət etmək səlahiyyətinə malik olduğunuza dair yalan şahidlik cəzası ilə verdiyiniz bəyanat.

İddia edilən müəllif hüquqlarının pozulması ilə bağlı bildirişlər aşağıdakı ünvanlara göndərilməlidir:

MAİL İLƏ:

Morokkanil
Hüquq şöbəsi
5742 Ferrier küçəsi
Montreal, QC. Kanada H4P 1M7

FAKS İLƏ:

(514) 933 6998

ŞƏRTLƏR VƏ XİTAM.

Bu şərtlər Moroccanoil Veb Saytlarına daxil olduğunuz zaman sizə şamil olunur. Bu müddəalar və şərtlər və ya onlardan hər hansı biri Moroccanoil tərəfindən istənilən vaxt xəbərdarlıq edilmədən hər hansı səbəbdən dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər. Moroccanoil istənilən vaxt bu dərci yeniləməklə bu Şərtlərə yenidən baxa bilər. Siz vaxtaşırı bu səhifəyə daxil olmalısınız, çünki onlar sizin üçün məcburidir. Bu Şərtlərin bəzi müddəaları bu Saytın xüsusi səhifələrində yerləşən açıq şəkildə təyin edilmiş hüquqi bildirişlər və ya şərtlərlə əvəz edilə bilər. Müəllif Hüquqları və Ticarət Nişanları, İmtina, İddialar, Məsuliyyətin Məhdudlaşdırılması, Təzminat, Tətbiq olunan Qanunlar, Arbitraj və Ümumi ilə bağlı müddəalar istənilən xitam zamanı qüvvədə qalacaq.

İSTİFADƏÇİ İŞTİRAKI.

Moroccanoil, Moroccanoil Veb Saytlarına daxil olan istifadəçilər tərəfindən yerləşdirilən və ya yaradılan bütün kommunikasiyaları və materialları nəzərdən keçirmir və nəzərdən keçirə bilməz və bu kommunikasiyaların və materialların məzmununa görə heç bir şəkildə məsuliyyət daşımır. Siz etiraf edirsiniz ki, sizə Moroccanoil Veb Saytlarında istifadəçi tərəfindən yaradılan məzmuna baxmaq və yaymaq imkanı verməklə, Moroccanoil sadəcə bu cür paylama üçün passiv kanal rolunu oynayır və Moroccanoil-də hər hansı məzmun və ya fəaliyyətlə bağlı heç bir öhdəlik və ya öhdəlik götürmür. Veb saytları. Bununla belə, Moroccanoil (a) sui-istifadə, böhtan və ya ədəbsiz, (b) fırıldaqçı, aldadıcı və ya aldadıcı, (c) müəllif hüququnu, ticarət nişanını pozmaqla və ya; başqasının digər əqli mülkiyyət hüququ və ya (d) hər hansı qanun və ya qaydaları pozur və ya (e) öz mülahizəsinə görə Moroccanoil üçün təhqiredici və ya başqa şəkildə qəbuledilməzdir. Nəzərə alın ki, yerləşdirə və ya ötürə biləcəyiniz hər hansı şəxsiyyəti müəyyən edən məlumat Moroccanoil tərəfindən Moroccanoil-in Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq müalicə olunacaq.

İSTİFADƏÇİ TƏQDİMATLARI.

Məxfilik Siyasətimizdə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq sizdən toplaya biləcəyimiz hər hansı şəxsiyyəti müəyyənləşdirən məlumat istisna olmaqla, bu Sayta ötürdüyünüz, yükləməyiniz və ya göndərdiyiniz hər hansı material, məlumat və ya digər kommunikasiya (“Rabitə”) qeyri-məxfi və qeyri-məxfi hesab ediləcək. mülkiyyətçi. Moroccanoil-in Rabitə ilə bağlı heç bir öhdəliyi olmayacaq. Moroccanoil və onun təsisçiləri hər hansı və bütün kommersiya və ya qeyri-kommersiya məqsədləri üçün Kommunikasiyaları və orada təcəssüm olunmuş bütün məlumatları, şəkilləri, səsləri, mətnləri və digər əşyaları köçürmək, açıqlamaq, yaymaq, daxil etmək və başqa şəkildə istifadə etməkdə sərbəst olacaqlar. Moroccanoil, Moroccanoil Veb Saytlarında istifadəçilərin Kommunikasiyaları ötürdüyü və ya yerləşdirdiyi və ya yalnız bir-biri ilə ünsiyyət qurduğu, o cümlədən söhbət otaqları, bülleten lövhələri və ya digər istifadəçi forumları və məzmun daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, hər hansı sahəyə nəzarət edə bilər, lakin buna məcbur deyildir. hər hansı bu cür Kommunikasiyaların. Bununla belə, Moroccanoil, müəllif hüququ, ticarət nişanları, böhtan, məxfilik, ədəbsizlik və ya başqa qanunlara əsasən yaranıb-yaranmamasından asılı olmayaraq, hər hansı belə Kommunikasiyaların məzmunu ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımayacaq.

Rəylər və Müştəri tərəfindən yaradılan digər məzmun.

Moroccanoil birbaşa və ya üçüncü tərəf podratçıları vasitəsilə Moroccanoil-in veb-saytında, sosial media xidmətlərində və üçüncü tərəfin veb-saytlarında müştərilər tərəfindən yaradılmış və ya başqa şəkildə təqdim edilmiş hər hansı məzmunu, o cümlədən məhdudiyyətsiz olaraq hər hansı və bütün materialları, mətnləri toplaya, təşkil edə və istifadə edə bilər. videolar, fotoşəkillər, məlumatlar, müştərilər tərəfindən təqdim edilən digər məlumatlar və/yaxud rəylər, məhsul və ya xidmət reytinqləri və ya rəyləri, məqalələr, yazılı ifadələr, hər hansı formada və ya mediada və/və ya müştəri tərəfindən yaradılmış hər hansı müəlliflik əsəri (belə məzmun birlikdə istinad edilir) "Müştəri tərəfindən yaradılan məzmun" və ya "CGC" kimi).

Moroccanoil və onun üçüncü tərəf podratçısı hər hansı media formatında CGC-dən istifadə edə, köçürə, surətini çıxara, çoxalda, paylaya, ictimaiyyətə nümayiş etdirə, ictimai nümayiş etdirə, rəqəmsal olaraq yerinə yetirə, dəyişdirə, CGC-nin törəmə işlərini yarada və başqa şəkildə hər hansı bir CGC-dən istifadə edə və kommersiya məqsədilə istismar edə bilər (“ İcazə verilən istifadə”). Müştəri Moroccanoil və onun hər hansı üçüncü tərəf podratçılarına hər hansı İcazə Verilmiş İstifadə üçün qeyri-eksklüziv, əbədi, geri alına bilən, dünya miqyasında, tam ödənilmiş, royaltisiz lisenziya verəcəkdir. Belə lisenziya indi məlum olan və ya bundan sonra inkişaf etdirilən istənilən forma, media və ya texnologiyaya şamil ediləcək.

Müştərilər Moroccanoil-a CGC-də və CGC-də bütün lazımi hüquqlar, o cümlədən məhdudiyyətsiz olaraq Moroccanoil və onun üçüncü tərəf podratçısı üçün CGC-dən istifadə etmək üçün lazım olan hər hansı müştəri razılığı, tapşırıqlar, lisenziyalar, icazələr və icazələr (hər hansı mənəvi hüquqlardan imtina daxil olmaqla) verir. hər hansı qanuni məqsəd üçün.

Nə Moroccanoil, nə də onun üçüncü tərəf podratçısı heç bir CGC-yə görə məsuliyyət daşımır və Moroccanoil-in üçüncü tərəf podratçıları müvafiq platformalarından (“Platforma”) hər hansı bir CGC-ni redaktə etmək və ya silmək hüququna malik olacaqlar. belə platformanın şərtləri və ya tətbiq olunan qanun.

Müştərilər bununla, Moroccanoil-in Moroccanoil-in üçüncü tərəf podratçılarına ötürülməsi və istifadəsi üçün müvafiq qanun və ya üçüncü tərəfin veb-saytı və ya tətbiq şərtləri və/yaxud siyasətləri (o cümlədən, Instagram Platforması siyasəti ilə məhdudlaşmayaraq) tələb etdiyi icazələr, icazələr və lisenziyalar verirlər. marketinq texnologiyası və əlaqəli xidmətlərin təmin edilməsi, müvafiq e-poçt və tövsiyələrin göndərilməsi, üçüncü tərəf platformalarının işləməsi və təkmilləşdirilməsi, məqsədyönlü davranış reklamlarının istifadəsi və təhlili və üçüncü tərəflərə ötürülməsi məqsədi ilə müştərinin şəxsi və şəxsiyyətini müəyyənləşdirən məlumatlar və istənilən CGC. bu məqsədlər.

Moroccanoil-in üçüncü tərəf podratçılarının əqli mülkiyyətinə dair bütün Əqli Mülkiyyət Hüquqları (burada müəyyən edildiyi kimi), hər hansı Platformada (CGC və hər hansı Moroccanoil əqli mülkiyyəti istisna olmaqla) ilə sübut edilmiş və ya təcəssüm olunmuş və/və ya ona qoşulmuş/əlaqəli/əlaqəli məhdudiyyət olmadan hər hansı əsas proqram təminatı, platformalar, alqoritmlər, texnologiya, sayt dizaynı, hər hansı məlumat, xidmətlər, mətnlər, fayllar, Platforma və məhsul sənədləri, videolar, müxtəlif proqramlar, sosial qrafiklər, təşkilat, struktur, spesifikasiyalar, “görünüş və hiss” tətbiqi, Platforma və/və ya digər mülkiyyət materiallarının istifadəsi və ya qeydiyyatı ilə əlaqədar yaradıla bilən naviqasiya, xüsusiyyətlər və əlaqəli məzmun Moroccanoil-in müvafiq üçüncü tərəf podratçısı və/və ya onun müvafiq filiallarının mülkiyyətidir və bütün hüquq, hüquq və hüquqlarını özündə saxlayır. bununla bağlı maraq.

Müştərilər bununla Moroccanoil tərəfindən göndərilən (üçüncü tərəf podratçıları vasitəsilə sadəcə bir kanal kimi) rəylər təqdim etmək üçün xatırlatmalardan ibarət və üçüncü tərəfin mallarına və/və ya xidmətlərinə tövsiyələr və/yaxud keçidlərdən ibarət satış sonrası e-məktubları almağa razılıq verirlər (yəni, qoşulun). , qüvvədə olan qanunun tələb etdiyi kimi.

Hər hansı bir Platformanın istifadəçi interfeysindən istifadə edən istənilən müştəri bu Platformadan yalnız şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edə bilər.

Müştərilər Moroccanoil-in üçüncü tərəf podratçılarının marketinq texnologiyasından və əlaqəli xidmətlərindən və/və ya Platformasından istifadə edərkən bütün müvafiq təhlükəsizlik, məxfilik və məlumatların qorunması qanun və qaydalarına əməl etməyə razılaşırlar. Müştəri Moroccanoil və onun hər hansı üçüncü tərəf podratçısı üçün Moroccanoil veb-saytında və ya onun vasitəsilə hər hansı kuki və ya oxşar texnologiyalardan istifadə etməyə razılıq verir.

Müştəri rəy və ya belə müştəri tərəfindən yaradılmış hər hansı digər Müştəri tərəfindən yaradılan Məzmunu silmək istəyirsə, lütfən, 1-888-700-1817 nömrəsi ilə və ya e-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın. info@moroccanoil.com, və biz onun dərhal silinməsi üçün kommersiya baxımından ağlabatan səylərdən istifadə edəcəyik.

ÜÇÜNCÜ TƏRƏF LİNKLƏRİ.

Ziyarətçilərimizə artan dəyər təqdim etmək cəhdi olaraq, bu Sayt üçüncü tərəf satıcılarına və digər üçüncü tərəflərə (“Xarici Saytlar”) məxsus və idarə olunan İnternetdəki digər saytlara keçidlər ehtiva edə bilər. Bununla belə, üçüncü tərəf Moroccanoil ilə əlaqəli olsa belə, Moroccanoil, Moroccanoil-dən asılı olmayaraq, hamısının ayrıca məxfilik və məlumat toplama təcrübələrinə malik bu əlaqəli saytlar üzərində heç bir nəzarəti yoxdur. Moroccanoil bu müstəqil siyasət və ya hərəkətlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır və məxfilik təcrübələri və ya bu cür veb saytların məzmunu üçün məsuliyyət daşımır. Bu əlaqələndirilmiş saytlar yalnız sizin rahatlığınız üçündür və buna görə də riski öz üzərinizə götürürsünüz. Bağlantılar Moroccanoil-in sponsorluq etdiyini, təsdiq etdiyini, əlaqəli olduğunu və ya əlaqəli olduğunu və ya hər hansı ticarət nişanı, ticarət adı, xidmət nişanı, dizayn, loqo, simvol və ya bu cür Xarici Saytlarda nümayiş olunan və ya onlar vasitəsilə əldə edilə bilən digər müəllif hüquqları ilə qorunan materialları istifadə etmək üçün qanuni olaraq icazə verildiyini ifadə etmir. .

VERMƏ

Moroccanoil bu Saytın məzmununun və ya hər hansı saytın və ya Xarici Saytların məzmununun düzgünlüyünə və ya tamlığına dair heç bir zəmanət və ya təqdimat vermir.

Moroccanoil, uşaqların saytlarımız və ya “qaynar əlaqəli” saytlar vasitəsilə baxa biləcəyi reklamları və ya digər məzmunu süzgəcdən keçirmir və onlar İnternetdən və/yaxud uşaqlar üçün uyğun olmayan reklamlardan məzmun və materialları ala bilərlər. Biz valideynlərə və qəyyumlara övladları ilə onlayn vaxt keçirməyə və elektron filtrasiya proqramından istifadə etməyə təşviq edirik.

Bu sayt və bu saytdakı materiallar, məlumatlar, xidmətlər və məhsullar, o cümlədən, heç bir məhdudiyyət olmadan, mətn, qrafika və keçidlər “olduğu kimi” və açıq və ya nəzərdə tutulan hər hansı bir zəmanət olmadan verilir. Tətbiq olunan qanuna uyğun olaraq icazə verilən maksimum dərəcədə, Moroccanoil açıq və ya nəzərdə tutulan bütün zəmanətləri, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, satıla bilmə və müəyyən bir məqsəd üçün uyğunluq, hüquq pozuntusuna yol verməmək, kompüter virusundan azad olmaq və aşağıdakılardan irəli gələn zəmanətləri rədd edir. məşğulluq kursu və ya icra kursu. Moroccanoil saytdakı funksiyaların fasiləsiz və ya səhvsiz olacağını, qüsurların düzəldiləcəyini və ya bu saytın və ya saytı əlçatan edən serverin viruslardan və ya digər zərərli komponentlərdən təmizləndiyini təmsil etmir və ya zəmanət vermir. Moroccanoil bu saytdakı materialların tamlığı, düzgünlüyü, dəqiqliyi, adekvatlığı, faydalılığı, vaxtında olması, etibarlılığı və ya başqa baxımdan istifadəsi ilə bağlı heç bir zəmanət və ya təqdimat vermir. Yuxarıdakı məhdudiyyətlər sizə aid olmaya bilər.

MƏSULİYYƏT MƏHDUDİYYƏTİ.

Heç bir halda Moroccanoil hər hansı birbaşa, dolayı, xüsusi, cəza, təsadüfi, nümunəvi və ya nəticəsi, zərər və ya hər hansı ziyana görə məsuliyyət daşımır, hətta Moroccanoil bu cür zərərlərin mümkünlüyü barədə əvvəlcədən xəbərdar edilmiş olsa belə, müqavilə əsasında hərəkət edir. , səhlənkarlıq və ya bu saytda mövcud olan məlumat, xidmətlər, məhsullar və materialların istifadəsi, istifadə edilməməsi və ya icrası ilə əlaqədar yaranan və ya hər hansı digər nəzəriyyə. Bu məhdudiyyətlər hər hansı məhdud hüquqi müdafiə vasitəsinin əsas məqsədinin hər hansı uğursuzluğundan asılı olmayaraq tətbiq edilir. Bəzi yurisdiksiyalar nəzərdə tutulan zəmanətin müddəti ilə bağlı məhdudiyyətlərə və ya nəticəsi və ya təsadüfi zərərlərə görə məsuliyyətin istisna edilməsinə və ya məhdudlaşdırılmasına icazə vermədiyi üçün yuxarıda göstərilən məhdudiyyətlər sizə aid olmaya bilər.

TƏTBİQ QANUNLAR.

Sizin Moroccanoil Veb Saytlarından istifadəniz, malların beynəlxalq alqı-satqısına dair müqavilələr haqqında 1980-ci il BMT Konvensiyası ilə deyil, qanun müddəalarının seçimindən asılı olmayaraq, Kaliforniya ştatının, ABŞ-ın qanunları ilə bütün aspektlərdə tənzimlənir. Siz razılaşırsınız ki, Moroccanoil Veb Saytlarından (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq) Moroccanoil Veb Saytlarından (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq) yaranan və ya onunla bağlı olan hər hansı məhkəmə prosesinin yurisdiksiyası və yeri Los-Ancelesdə, Kaliforniyada yerləşən dövlət və ya federal məhkəmələrdə olmalıdır. . Moroccanoil Veb Saytları ilə bağlı ola biləcək hər hansı bir hərəkət səbəbi və ya iddia (o cümlədən, Moroccanoil məhsullarının alınması ilə məhdudlaşmır) iddia və ya hərəkət səbəbi yarandıqdan sonra bir (1) il ərzində başlamalıdır. Moroccanoil-in bu şərtlərin hər hansı bir müddəasının ciddi şəkildə yerinə yetirilməsində israr etməməsi və ya tətbiq etməməsi hər hansı müddəa və ya hüquqdan imtina kimi təfsir edilmir. Nə tərəflər arasında davranış kursu, nə də ticarət təcrübəsi bu şərtlərin hər hansı birinə dəyişiklik etməməlidir. Moroccanoil bu Müqavilə üzrə hüquq və vəzifələrini istənilən vaxt sizə xəbərdarlıq etmədən istənilən tərəfə verə bilər.

Moroccanoil Moroccanoil Veb Saytlarındakı materialların digər yerlərdə istifadə üçün uyğun və ya əlçatan olması barədə heç bir məlumat vermir və onların məzmununun qeyri-qanuni olduğu ərazilərdən onlara giriş qadağandır. Bu Sayta Kaliforniya xaricindəki yerlərdən daxil olmağı seçənlər bunu öz təşəbbüsləri ilə edirlər və müvafiq yerli qanunlara riayət etmək üçün məsuliyyət daşıyırlar. Siz ABŞ ixrac qanun və qaydalarını pozaraq materialları istifadə edə və ya ixrac edə bilməzsiniz. Materiallarla bağlı hər hansı iddia Kaliforniya Ştatının daxili maddi qanunları ilə tənzimlənir.

ARBİTRAJ.

Bu Saytdan istifadə etməklə, siz razılaşırsınız ki, Moroccanoil, öz mülahizəsinə əsasən, sizdən bu Saytın istifadəsi nəticəsində yaranan hər hansı mübahisələri və ya bu Qaydalar və Şərtləri və ya onların şərhindən, pozulmasından, etibarsızlığından irəli gələn mübahisələrə dair və ya o cümlədən, mübahisələr təqdim etməyi tələb edə bilər. , etibarsızlıq, icra edilməməsi və ya xitam verilməsi, habelə bu müqavilədəki boşluqların doldurulması və ya onun yeni yaranmış vəziyyətlərə uyğunlaşdırılması, Amerika Arbitraj Assosiasiyasının Beynəlxalq Arbitraj Qaydalarına əsasən yekun və məcburi arbitraja uyğunlaşdırılması ilə bağlı mübahisələr, təyin edilmiş bir və ya bir neçə arbitr tərəfindən. qeyd olunan Qaydalara uyğun olaraq. Bununla belə, bu qaydalara baxmayaraq, bu cür icraat əvvəlki bölmədə qeyd olunan dövlət qanunları ilə tənzimlənir.

Bu bənd əsasında başlanmış arbitrajda hər hansı qərar pul zərəri ilə məhdudlaşacaq və pul məbləğinin ödənilməsi üçün göstərişdən başqa heç bir tərəfə heç bir göstəriş və ya göstərişi ehtiva etməməlidir. Bundan əlavə, arbitr(lər) qanunla tələb oluna bilən hallar istisna olmaqla, bu bölməyə uyğun olaraq başlanmış hər hansı arbitrajda üstünlük təşkil edən tərəfin faktiki zərərləri ilə ölçülməyən cəza, nəticə və ya digər zərərləri təyin etmək səlahiyyətinə malik deyildir.

MOROCCANOIL E-MAĞAZANININ İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ

Moroccanoil E-MAĞAZANINDAN (“Elektron Mağaza”) İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL AŞAĞIDAKİ İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİNİ VƏ MƏDDƏNİLƏNMƏLƏRİ DİQQƏTLƏ OXUYUN. Aşağıda Moroccanoil Inc. (“Moroccanoil”) ilə Moroccanoil-in veb-saytı (“Sayt”) vasitəsilə hər hansı məhsulun Alıcısı (“Alıcı”) arasında müqavilənin şərtləri verilmişdir. Alıcıdan sifariş verməzdən əvvəl bu şərtləri diqqətlə nəzərdən keçirməsi xahiş olunur:

GİRİŞ

Alıcı E-Mağaza tərəfindən və ya onun vasitəsilə təqdim olunan mallar və məlumatlarla bağlı bu Onlayn Müqavilədə (“Müqavilə”) qeyd olunan şərtlərlə razılaşır. Bu Müqavilə Moroccanoil və Alıcı arasında bütün və yeganə müqaviləni təşkil edir və E-Mağaza tərəfindən və ya onun vasitəsilə təqdim olunan mallara və məlumatlara, habelə E-Mağazanın predmeti ilə bağlı bütün əvvəlki və ya eyni vaxtda olan razılaşmaları, təqdimatları, zəmanətləri və anlaşmaları əvəz edir. bu Müqavilə. Alıcı hər hansı bir şey almadan əvvəl bu Müqaviləni nəzərdən keçirməyə razılaşır və malın alınması bu Müqaviləni qəbul etmiş sayılır.

QURULUM VƏ ÖDƏNİŞ

Alıcı (i) təqdim edilən kredit kartı məlumatının doğru, düzgün və tam olduğunu və (ii) Alıcının çəkdiyi ödənişlərin Alıcının kredit kartı şirkəti tərəfindən ödəniləcəyini və (iii) Alıcının Alıcının çəkdiyi xərcləri ödəməli olduğunu bildirir və təmin edir. bütün tətbiq olunan vergilər daxil olmaqla, yarandığı anda qüvvədə olan məbləğlər. Alıcı, Alıcının parolundan istifadə zamanı yaranan bütün xərclərə görə məsuliyyət daşımalıdır. Alıcı öz parolunu məxfi saxlamağa və bu Müqavilənin hər hansı pozulması və ya parolun icazəsiz istifadəsi halında Moroccanoil-i 24 saat ərzində xəbərdar etməyə razılaşır. Moroccanoil Alıcını Alıcının parolunun icazəsiz istifadəsindən qorumur.

COPYRIGHT

E-Mağaza ilə əlaqəli məzmun, təşkilat, toplama, kompilyasiya, maqnit tərcüməsi, rəqəmsal çevrilmə və digər məsələlər müvafiq müəllif hüquqları, ticarət nişanları və digər mülkiyyət hüquqları (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq) ilə qorunur və surət çıxarma, hər hansı belə məzmunun və ya E-Mağazanın hər hansı bir hissəsinin Alıcı tərəfindən yenidən paylanması, istifadəsi və ya nəşri qadağandır.

Redaktə, SİLİNMƏ VƏ DƏYİŞMƏ

Moroccanoil öz mülahizəsinə uyğun olaraq satış üçün istənilən malları E-Mağazadan silmək hüququnu özündə saxlayır. E-Mağazada dərc edilən bildirişdən sonra Moroccanoil bu Müqaviləni və ya qiymətləri dəyişdirə bilər və öz mülahizəsinə əsasən və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən Elektron Mağazanın hər hansı və ya bütün aspektlərini dayandıra və ya yenidən nəzərdən keçirə bilər. Bu Müqavilənin dəyişdirilməsi qeyd olunan tarixdən sonra baş verən əməliyyatlarla bağlı E-Mağazada dərc edildikdən sonra qüvvəyə minmiş hesab ediləcək.

İMTİNA HÜQUQU

Moroccanoil öz mülahizəsinə uyğun olaraq istənilən vaxt xidmətdən imtina etmək hüququnu özündə saxlayır. İstənilən malın satışı mövcudluqdan asılıdır.

TAZMİNAT

Alıcı Moroccanoil və onun filiallarını, lisenziya verənləri və təchizatçılarını Alıcının bu Müqaviləni pozması və ya E-Mağazadan istifadə etməsi ilə bağlı ağlabatan vəkillik haqları da daxil olmaqla, hər hansı məsuliyyət, itki, iddia və xərclərdən zərərsizləşdirməyə, müdafiə etməyə və saxlamağa razılaşır.

KEÇİRİLMƏYƏN

Alıcının E-Mağazadan istifadə hüququ ötürülə bilməz və Moroccanoil və ya Alıcının kredit kartı şirkəti tərəfindən müəyyən edilmiş hər hansı məhdudiyyətlərə tabedir.

DISCLAIMER

Elektron mağaza vasitəsilə təklif olunan mallar “mövcud olduğu kimi” təqdim edilir və açıq və ya nəzərdə tutulan bütün zəmanətlərdən imtina edilir (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, satıla bilən və müəyyən məqsəd üçün uyğunluqla bağlı hər hansı nəzərdə tutulan zəmanətdən imtina). Moroccanoil-in hər hansı səbəbdən yeganə və tam maksimum məsuliyyəti və hər hansı səbəbdən hər hansı bir səbəbdən alıcının yeganə və müstəsna vasitəsi, satın alınan konkret əşyalar üçün alıcının ödədiyi məbləğlə məhdudlaşacaqdır. Moroccanoil və onun hər hansı filialı, dilerləri və ya tədarükçüləri müqavilənin pozulmasına əsaslanaraq hər hansı dolayı, xüsusi, təsadüfi və ya nəticəli zərərlərə (o cümlədən biznesin itirilməsi, mənfəətin itirilməsi, məhkəmə çəkişmələri və ya bu kimi zərərlər) görə məsuliyyət daşımır, zəmanətin pozulması, hüquq pozuntusu (o cümlədən səhlənkarlıq), məhsulun məsuliyyəti və ya başqa cür, hətta belə zərərin mümkünlüyü barədə məlumat verilsə belə. Yuxarıda göstərilən zərərin məhdudiyyətləri Moroccanoil və alıcı arasında sövdələşmənin əsas elementləridir. Bu e-mağaza və mallar belə məhdudiyyətlər olmadan təqdim edilməyəcəkdir. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması ilə bağlı bəzi dövlət qanunları tətbiq oluna bilər.

SİFARİŞİN TƏSDİQİ VƏ GÖNDƏRİLMƏ

Alıcının sifarişi təqdim edildikdən sonra, sifarişin qəbul edildiyini təsdiq edən bir səhifə görünəcək. Sifarişin qəbulunu təsdiq edən e-poçt da sifariş təqdim edildikdən qısa müddət sonra Alıcıya göndəriləcək. Sifariş təsdiqi təqdim edildikdən sonra 24 saat ərzində gəlməzsə, Alıcı Moroccanoil Onlayn Müştəri Xidməti ilə 1-888-700-1817 nömrəsinə telefon və ya e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlamalıdır. info@moroccanoil.com yardım üçün.

Moroccanoil sifarişləri iş günlərində göndərilir (bazar ertəsi-cümə 8:30-17:30, əsas bayramlar istisna olmaqla). Bütün sifarişlər icazəyə tabedir. Yalnız səlahiyyətli sifarişlər emal ediləcək və göndəriləcəkdir.

Sifariş göndərilməyibsə, səhv göndərilibsə, məhsul yoxdursa və ya zədələnmiş və ya qüsurlu məhsul varsa, Alıcı Moroccanoil Onlayn Müştəri Xidmətləri ilə 1-888-700-1817 nömrəsinə telefon və ya e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlamalıdır. info@moroccanoil.com yardım üçün.

Müştərilər üçün Memnuniyeti

Moroccanoil məhsullarımızın keyfiyyətinin arxasında dayanır. İnanırıq ki, hər bir alış-verişi müsbət təcrübəyə çevirmək üçün müştərilərimizlə birlikdə işləyə bilərik. Alışınız sizi qane etmədikdə və ya hər hansı bir narahatlığınız varsa, lütfən, Moroccanoil-in geri qaytarma və geri qaytarma siyasətində göstərilən qaydalara əməl edin.

Onlayn Alınan Məhsullar üçün Qaydalar və Şərtlər

Qüsurlu əşyalar üçün

E-Mağazada satın alınan məhsul qüsurlu olarsa, müştəri Moroccanoil Onlayn Müştəri Xidməti ilə 1-888-700-1817 nömrəsi ilə və ya e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlamalıdır. info@moroccanoil.com, məhsulun qəbulundan sonra 30 gün ərzində. Müştəri sorğusunu icra etmək üçün qüsurun ətraflı təsvirini, mümkünsə şəkilləri və orijinal sifariş nömrəsini təqdim etməlidir. Moroccanoil qüsurlu məhsulu və ya onun hissəsini (yəni.nasos) heç bir ödəniş etmədən əvəz edəcək. Moroccanoil, sözügedən qüsurları daha çox araşdırmaq üçün müştəridən hər hansı qüsurlu məhsulu götürmək hüququnu özündə saxlayır.

Məhsuldan razı deyiləm

Müştəri E-Mağazada edilən alışdan narazıdırsa, müştəri Moroccanoil Onlayn Müştəri Xidməti ilə 1-888-700-1817 nömrəsi ilə və ya e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlamalıdır. info@moroccanoil.com, məhsulun qəbulundan sonra 30 gün ərzində. Moroccanoil müştəriyə göndərmə xərcləri və vergilər istisna olmaqla məhsulun ümumi məbləği üçün Moroccanoil Hədiyyə Kartı təklif edəcək. Müştəri sorğusunu icra etmək üçün orijinal sifariş nömrəsini təqdim etməli və Hədiyyə Kartının verilməsi üçün lazım olan hər hansı şəxsi məlumatı təsdiq etməlidir. Moroccanoil qeyri-qənaətbəxş hesab edilən istənilən məhsulu müştəridən götürmək hüququnu özündə saxlayır.

Sifarişdə çatışmayan əşyalar üçün

Müştəri sifarişində səhv əşyalar qəbul edərsə, müştəri Moroccanoil Onlayn Müştəri Xidməti ilə 1-888-700-1817 nömrəsi ilə və ya e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlamalıdır. info@moroccanoil.com, sifariş alındıqdan sonra 30 gün ərzində. Moroccanoil düzgün məhsulları dərhal göndərəcək və səhvən göndərilən məhsulları şirkətə geri qaytarmaq üçün götürmək hüququnu özündə saxlayır.

Onlayn satın alınan Styling Alətləri üçün

SINIRLI GARANTİ

Moroccanoil, MO1 Professional Series Turmalin Seramik Fen, Professional Series Titan istisna olmaqla, ilkin satınalma tarixindən (“Zəmanət Müddəti”) bir (2000) il ərzində material və işlənmə qüsurlarına qarşı hər bir üslub aləti üçün məhdud zəmanət verəcəkdir. Zəmanət müddəti iki (2) il olan keramika saç düzümü üçün ütü və Peşəkar Seriya Titan Buruq Ütü. Birbaşa bizdən və ya səlahiyyətli distribyutor şəbəkəmiz vasitəsilə alınmış hər hansı Moroccanoil üslubu alətləri ilə bağlı düzgün satınalma sənədləri ilə etibarlı iddia alsaq, biz öz seçimimizə uyğun olaraq geri qaytarılmış məhsulunuzu təmir edəcəyik və ya əvəz edəcəyik. Nəzərə alın ki, başqa cür tövsiyə edilmədiyi təqdirdə, bütün icazəli geri qaytarmalar sizin hesabına bizə göndərilməlidir. Bu məhdud zəmanət icazəsiz dilerlər tərəfindən satılan məhsulları əhatə etmir.

Məhsul əsassız istifadə, sui-istifadə, laqeydlik, normal aşınma və ya materiallar və ya işlənmə qüsurlarından irəli gəlməyən digər səbəblər nəticəsində zədələnibsə, bu məhdud zəmanət etibarsız sayılır.

Əgər məhsul qüsurlu olarsa, müştəri 1-888-700-1817 nömrəsi ilə telefon və ya onlinestore@moroccanoil.com elektron poçtu vasitəsilə Moroccanoil Onlayn Müştəri Xidməti ilə əlaqə saxlamalıdır. Müştəri sorğusunu icra etmək üçün qüsurun ətraflı təsvirini və satınalma sübutunu təqdim etməlidir.

Onlayn sifarişlərin mağazaya qaytarılması:

Moroccanoil məhsullarını satan heç bir mağazada onlayn sifarişləri geri qaytara bilməzsiniz. Salonlardan alınmış məhsulların geri qaytarılması üçün aşağıda göstərilən Mağazadaxili Qaytarma Siyasətimizə baxın.

Qaytarmaq və ya dəyişdirmək üçün uyğun olmayan əşyalar:

  • Hədiyyə kartları
  • Normal aşınma və yırtılma nəticəsində zədələnmiş məhsullar (istehsalçı olmayan qüsurlar)
  • Çatdırılma və ya çatdırılma xərcləri
  • GWP və promosyon maddələri 

Mağazada Alınan Məhsullar üçün Qaydalar və Şərtlər

Qüsurlu əşyalar üçün

Moroccanoil, ilkin satınalma tarixindən etibarən bir (1) il ərzində material və işlənmə qüsurlarına qarşı məhsullarına məhdud zəmanət verəcəkdir (“Zəmanət Müddəti”). Salondan alınan məhsul qüsurlu olarsa, müştəri kömək üçün ilk növbədə satın alındığı yerə müraciət etməlidir. Problem həll olunmazsa, müştəri Moroccanoil Müştəri Xidmətləri ilə 1-888-700-1817 nömrəsi ilə və ya e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlamalıdır. info@moroccanoil.com. Müştəri öz sorğusunu icra etmək üçün məhsulun partiya kodunu, satınalma yerini, qüsurun ətraflı təsvirini, mümkün olduqda şəkilləri və satınalma sənədini (stil alətləri üçün) təqdim etməlidir. Moroccanoil qüsurlu məhsulu və ya onun hissəsini (yəni. Nasos) pulsuz əvəz edəcək. Moroccanoil, sözügedən qüsurları daha çox araşdırmaq üçün qüsurlu məhsulların şirkətə qaytarılmasını tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.

Məhsuldan razı deyiləm

Müştəri salonda və ya digər səlahiyyətli pərakəndə satışda edilən alışdan narazıdırsa, müştəri geri qaytarma və ya dəyişdirmə tələbi üçün satınalma yeri ilə əlaqə saxlamalıdır. Moroccanoil rəsmi Moroccanoil E-Mağazasından kənarda alınmış məhsullar üçün heç bir geri qaytarma və ya mübadilə təklif etmir. Qaytarma və Dəyişmə alış yerinin ixtiyarında qalacaq.

BİLGİ KULLANIMI

Moroccanoil Alıcının E-Mağazadan istifadəsi ilə bağlı bütün məlumatların və Alıcı tərəfindən təqdim edilən bütün məlumatların tətbiq olunan qanuna uyğun olaraq istifadəsi və təyin edilməsi hüququnu özündə saxlayır və Alıcı Moroccanoil-a icazə verir.

İDARƏETMƏ HÜQUQ

Bu Müqavilə Kaliforniya Ştatının maddi qanunları ilə tənzimlənir, qanunun ziddiyyətləri prinsipləri nəzərə alınmadan, lakin arbitraj öhdəliyi arbitrajı məhdudlaşdıran hər hansı qanunu qabaqlayan Federal Arbitraj Aktı ilə tənzimlənir. Kaliforniya Mülki Prosessual Məcəlləsi kimi ” §§ 1281.2, 1281.3 və ya 1281.4. Bu Müqavilənin Tərəfi olan və ya bu Müqavilənin arbitraj müddəalarına tabe olan hər bir şəxs və ya qurum Los Anceles, Kaliforniyadakı əyalət və federal məhkəmələrin yurisdiksiyasına və yeri ilə razılaşır.

Alıcının E-Mağaza ilə bağlı hər hansı hərəkət səbəbi hər hansı alışdan sonra 3 ay ərzində başlanmalıdır və ya həmişəlik imtina edilməli və qadağan edilməlidir. Bütün hərəkətlər yuxarıdakı İmtina Bəyannaməsində göstərilən məhdudiyyətlərə tabe olmalıdır. Bu Müqavilədəki dil ciddi şəkildə hər hansı bir tərəfin lehinə və ya əleyhinə deyil, ədalətli mənasına uyğun şərh ediləcəkdir.

LITIGATION

Bu Müqavilə ilə əlaqədar və ya onunla əlaqədar yaranan bütün məhkəmə prosesləri yalnız Kaliforniya Ştatında aparılacaq və Alıcı açıq şəkildə qeyd olunan məhkəmələrin yurisdiksiyasına tabe olur və Alıcı prosesin ərazidənkənar xidmətinə razılıq verir. Bu Müqavilənin hər hansı hissəsi etibarsız və ya icraedilməz hesab edilərsə, həmin hissə tərəflərin ilkin niyyətlərini əks etdirmək üçün mümkün qədər tətbiq olunan qanuna uyğun şərh ediləcək və qalan hissələr tam qüvvədə və qüvvədə qalacaqdır. E-Mağazada və ya Moroccanoil-də və ya onunla əlaqəli hər hansı bir şey bu Müqavilə ilə ziddiyyət təşkil edərsə və ya uyğun gəlmirsə, bu Müqavilə üstünlük təşkil edəcəkdir. Moroccanoil-in bu Müqavilənin hər hansı müddəasını yerinə yetirməməsi nə bu müddəadan, nə də belə müddəanı icra etmək hüququndan imtina sayılmayacaq.

ACKNOWLEDGMENT

Bu Müqavilə Alıcı ilə Moroccanoil arasında onun E-Mağazadan istifadəsi ilə bağlı bütün anlaşmanı əks etdirir və hər hansı əvvəlki bəyanatları və ya təqdimatları əvəz edir.

SİFARİŞ MƏHDUDLARI

Onlayn sifariş edilən məhsullar yenidən satış üçün nəzərdə tutulmur. Beləliklə, Moroccanoil hər məhsul üçün sifariş miqdarını və gündə və ayda sifariş edilən məhsulların ümumi dəyərini məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır.

VALYUTA VƏ SATIŞ VERGİLERİ

E-mağazada bütün qiymətlər ABŞ dollarındadır. Alıcı razılaşır ki, Moroccanoil tərəfindən göndərilən bütün sifarişlər, sifarişin göndəriləcəyi dövlətin vergi koduna uyğun olaraq tətbiq olunan satış vergisinə tabedir. Vergi sifariş verildiyi vaxt hesablanır və faktiki satış vergisinin yekun hesablanması Alıcının sifarişin təsdiqi e-poçtunda və qablaşdırma slipində əks olunacaq.

TƏHLÜKƏSİZLİK ONLINE

E-Mağazaya daxil edilmiş kredit kartı məlumatı VeriSign SSL Sertifikatından istifadə etməklə təhlükəsiz və təhlükəsizdir. E-Mağazada yerləşdirilmiş bütün sifarişlər şifrələnir və bununla da sifariş zamanı təqdim olunan kredit kartı məlumatı qorunur. Bu günə qədər ən qabaqcıl istehlakçı onlayn təhlükəsizlik texnikasından istifadə edərək, Moroccanoil bütün sifarişlərin təhlükəsiz və etibarlı şəkildə yerləşdirilməsini təmin edə bilər. Beləliklə, Moroccanoil kredit kartı fırıldaqçılığı və ya oğurluğu ilə bağlı hər hansı birbaşa və ya dolayı zərərə görə məsuliyyət daşımır.

BEYNƏLXALQ SİFARİŞLƏR

Bu zaman Moroccanoil ciddi şəkildə ABŞ-ın bitişik 48 ştatına, üstəlik Alyaska və Havay adalarına göndərir. ABŞ ərazilərinə (Puerto Riko və Quam kimi) və Silahlı Qüvvələrə göndərişlər hazırda mövcud deyil.

MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ

Sifariş vermək və ya sifarişin statusu ilə bağlı hər hansı bir sualınız üçün Moroccanoil Onlayn Müştəri Xidməti ilə 1-888-700-1817, Bazar ertəsi-Cümə 8:30-17:30 və ya e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlayın. onlinestore@moroccanoil.com yardım üçün.

MOROCCANOIL BEAUTY CIRCLE LOYALLIQ PROQRAMININ ŞƏRT VƏ ŞƏRTLƏRİ

Bu Sadiqlik Proqramı müqaviləsində (“Loyallıq Müqaviləsi”) qeyd olunan qaydalar və şərtlər Moroccanoil Beauty Circle Loyallıq Proqramına (“Proqram”) üzvlüyü tənzimləyir. Proqramın iştirakçıları buradakı şərtlərə tabedirlər.

Proqramda qeydiyyatdan keçməyiniz bu Sadiqlik Müqaviləsinə əməl etməyinizlə açıq şəkildə şərtlənir. Proqramda qeydiyyatdan keçməklə, siz (“siz” və ya “Üzv”) bu Sadiqlik Müqaviləsi ilə, o cümlədən Moroccanoil-in İstifadə Şərtləri və Məxfilik Siyasəti daxil olmaqla, buraya istinadla daxil edilmiş və ABŞ-ın bütün tətbiq olunan qanun və qaydalarına riayət etmək. Bu Sadiqlik Müqaviləsi şərtləri ilə razı deyilsinizsə, lütfən, Üzv olmayın və ya əgər varsa, üzvlüyünüzə xitam verməyin. Proqramın şərtləri qanunla qadağan edildiyi qədər etibarsızdır. Qanunun tələb etdiyi hallarda vergilər tətbiq oluna bilər. Proqramda qeydiyyatınız indiki və gələcək Proqramın şərtlərinə tabedir. Bu Sadiqlik Müqaviləsi bizimlə bağladığınız hər hansı digər müqavilənin şərtlərini və ya şərtlərini heç bir şəkildə dəyişdirmir. Bu Sadiqlik Müqaviləsi, vebsaytımızın Məxfilik Siyasəti və vebsaytımızın İstifadə Şərtləri ilə razılaşmırsınızsa, Proqramda qeydiyyatdan keçə bilməzsiniz.

1. ÜZVLÜK:  Proqram Moroccanoil Israel Ltd. və ya onun filial və ya törəmə şirkətlərinin ("Moroccanoil" və ya "biz") ixtiyarına uyğun olaraq təklif olunur. Üzvlük Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanuni rezidentləri (əraziləri və mülkiyyətləri daxil olmaqla) olan və ən azı 18 yaşında və ya Üzvün yaşayış yurisdiksiyasında yetkinlik yaşına çatmış şəxslər üçün açıqdır (hansı daha yaşlıdır). Proqrama üzvlük könüllüdür. Proqramda qeydiyyatdan keçmək üçün hər hansı bir alış və ya ödəniş tələb olunmur. Proqram yalnız fərdi istifadə üçün əlçatandır və hər bir şəxs üçün bir hesabla məhdudlaşır. Korporasiyalar, assosiasiyalar və ya digər qruplar Proqramda qeydiyyatdan keçə bilməzlər. Moroccanoil-in işçiləri və onların himayəsində olan şəxslər Proqramda qeydiyyatdan keçmək hüququna malik deyillər. Moroccanoil Proqramda iştirakçıların sayını məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır.

2. ÜZVLÜK QEYDİYYATI: Uyğun şəxslər Moroccanoil.com saytına (birlikdə “Sayt”) daxil olmaqla, hesab yaradaraq və Proqrama qoşulmaqla Proqramda qeydiyyatdan keçə bilərlər. Saytda artıq hesabı olan şəxslər avtomatik olaraq Proqrama daxil olurlar. Qeydiyyatdan keçmək üçün sizdən tam adınızı, telefon nömrənizi, poçt ünvanınızı, e-poçt ünvanınızı və digər şəxsi məlumatlarınızı təqdim etməyiniz və parol yaratmağınız tələb oluna bilər. Bu məlumatı təqdim etdikdən sonra siz Proqramda qeydiyyatdan keçəcək və Üzv hesabı təqdim edəcəksiniz. Hesab məlumatlarınızın düzgünlüyünə və tələb olunduqda yenilənməsinə görə yalnız siz məsuliyyət daşıyırsınız. Üzvlər qeydiyyatdan keçmək və satınalma ilə pulsuz hədiyyələr ("Mükafatlar") kimi fayda və mükafatlara uyğun olmaq üçün tələb olunan məlumatları təqdim etməlidirlər. Yalnız bir Üzv hesabı bir e-poçt ünvanı ilə əlaqələndirilə bilər. Üzv hesabının sahibliyi ilə bağlı mübahisə yaranarsa, üzv qeydiyyat zamanı təqdim edilmiş e-poçt ünvanının səlahiyyətli hesab sahibi hesab ediləcək. Bu Loyallıq Müqaviləsinin məqsədləri üçün “səlahiyyətli hesab sahibi” internet provayderi, onlayn xidmət provayderi və ya digər təşkilat (məsələn, biznes, təhsil müəssisəsi və s.) tərəfindən təqdim edilmiş e-poçt ünvanına təyin edilmiş fiziki şəxsdir. təqdim edilmiş e-poçt ünvanı ilə əlaqəli domen üçün e-poçt ünvanlarının təyin edilməsinə cavabdehdir.

3. İŞTİRAK:  Proqram üzvlərinə hər dəfə alış-veriş etdikləri zaman xal qazandıran mükafat proqramıdır. Federal, əyalət və yerli vergilər, göndərmə xərcləri, işçi endirimləri, kommersiya hesabından satınalmalar, xeyriyyə ianələri, geri qaytarmalar, geri ödəmələr və əşyalar istisna olmaqla Moroccanoil.com saytında onlayn əməliyyatlara xərclədiyiniz hər dollar üçün xal (“Xal”) qazana bilərsiniz. hədiyyə kartı, mal kreditləri və ya hər hansı Mükafatlar və ya digər mükafatlarla (“məsuliyyətli satınalmalar”) alınmışdır. Alışınızın Ballar qazanmağa uyğun olması üçün alış zamanı Üzv hesabınıza daxil olmalısınız; və ya uyğun alış-veriş edərkən Proqram üzvünüzün şəxsiyyətini (yəni, Proqram çərçivəsində qeydiyyatdan keçdiyiniz e-poçt ünvanı) təqdim edin. Uyğun bir alışdan malları qaytarsanız, müvafiq Balların sayı avtomatik olaraq hesabınızın balansından çıxılacaq. Moroccanoil, həmçinin öz mülahizəsinə əsasən, müəyyən əməliyyatlar və promosyonlarla əlaqədar əlavə Xallar təqdim edə bilər. Siz uyğun alışlar etməklə və ya müəyyən digər Proqram tədbirləri həyata keçirməklə Ballar qazana və Proqramın sadiqlik səviyyələrinə çata bilərsiniz. Siz xal qazandıqdan və müəyyən bir sadiqlik səviyyəsinə çatdıqdan sonra, zaman-zaman dəyişə bilən və məhdud əsasda təklif oluna bilən həmin səviyyəyə aid olan müəyyən Mükafatlar üçün uyğun ola bilərsiniz. Uyğun alışlar və Ballar qazanmaq və Proqramın sadiqlik səviyyələrinə çatmaq üçün digər imkanlar Saytda yerləşdiriləcək və ya digər media vasitəsilə dərc oluna bilər (məsələn, marketinq kommunikasiyalarında və sosial mediada). Xal qazanmaq və Proqramın sadiqlik səviyyələrinə çatmaq haqqında ətraflı öyrənmək üçün tez-tez verilən suallara daxil olun.

4. XALLAR:  Xalların nağd dəyəri yoxdur, danışıqlar aparılmır və nə tam, nə də qismən nağd pula qaytarıla bilməz. Yalnız uyğun alış zamanı məhsullar üçün ödəniş edən Üzv Xal və ya Mükafat toplaya bilər. Ballar heç bir Üzvün və ya digər şəxsin mülkiyyətini təşkil etmir və Moroccanoil tərəfindən və ya bu Loyallıq Müqaviləsində açıq şəkildə nəzərdə tutulduğundan başqa, vasitəçilik, barter, girov, hədiyyə, satıla və ya başqa şəkildə mübadilə üçün köçürülə bilməz və hər hansı bir qəbz və ya istifadə Buradakı müddəa və şərtləri pozan xallar belə Balları etibarsız edəcək. Nə hesablar, nə də Mükafatlar və Ballar paylaşıla və ya birləşdirilə bilməz. Qazanılan xallar verildikdən sonra 72 saat ərzində geri alına bilməz. Xallar birləşdirilə və ya hər hansı digər Moroccanoil təşviqi və ya mükafatına köçürülə bilməz. 12 aylıq hərəkətsizlikdən sonra Balların müddəti bitə bilər. Fəaliyyətsizlik, Üzvün heç bir Xal qazanmadığı və ya heç bir Xaldan istifadə etmədiyi dövr kimi müəyyən edilir.

5. MÜKAFATLAR VƏ ALMA:  Mükafat qazanmaq üçün lazım olan xalların sayı Moroccanoil tərəfindən öz mülahizəsinə əsasən müəyyən edilir və sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Onlayn Moroccanoil hesabınıza daxil olaraq və hesab məlumatlarınıza baş çəkərək nə qədər Bal topladığınıza baxa bilərsiniz. Siz moroccanoil.com saytında hesabınıza daxil olaraq Mükafatları geri ala bilərsiniz. Mükafatınızı seçdikdən sonra siz unikal kod (“Kod”) alacaqsınız, onu alış zamanı kassada daxil etməlisiniz. Mükafat almaq üçün istifadə olunan xallar Üzv hesabınızda mövcud olan ümumi Ballardan çıxılacaq. Ballar Moroccanoil hədiyyə sertifikatları, xeyriyyə əşyaları, promosyon dəyər dəstləri, satış vergisi və ya göndərmə xərclərinin alınması üçün istifadə edilə bilməz. Mükafatları, Balları necə qazandığınızı və hər bir Proqram səviyyəsinə necə çatdığınızı və uyğun satınalmalarınızı və digər Proqram fəaliyyətlərinizi necə qiymətləndirib mükafatlandırdığımızı dəyişmək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq. Proqram və ya hər hansı bir səviyyə üçün uyğun olan satınalmaların və ya fəaliyyətlərin sayına, hər hansı bir səviyyədə, müəyyən bir müddət ərzində və ya müddət üçün ala biləcəyiniz və ya qazana biləcəyiniz Mükafatların sayı və ya növlərinə məhdudiyyətlər qoymaq hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Proqramın müddəti və ya onun hər hansı bir kombinasiyası. Moroccanoil tərəfindən başqa cür icazə verilmədiyi təqdirdə mükafatlar yalnız Saytda geri alına bilər. Siz Mükafatları hər hansı digər kupon və ya promosyonla birləşdirə bilməzsiniz. Mükafatlar başqa bir məhsul və ya xidmət üçün dəyişdirilə və ya geri qaytarıla və ya pul geri qaytarıla bilməz. Proqram vasitəsilə mövcud məhsullar yalnız şəxsi istifadəniz üçündür. Proqram vasitəsilə bizdən aldığınız və ya başqa yolla aldığınız məhsulları sata və ya sata bilməzsiniz. Biz xəbərdarlıq etmədən doldurulacaq hər hansı sifarişin və ya sizə təqdim edəcəyimiz məhsulların, öz mülahizəmizə uyğun olaraq, bu Loyallıq Müqavilənin pozulması ilə nəticələnə biləcəyini bildirmədən ləğv etmək və ya miqdarını azaltmaq hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Mükafatlar və Kodlar, Üzv onları verildikdən sonra 12 ay ərzində geri almadığı halda başa çata bilər.

6. ƏLAQƏ:  Üzv olaraq siz Moroccanoil-dən Proqram haqqında vaxtaşırı marketinq e-poçtları ala bilərsiniz. İstənilən vaxt marketinq e-poçtlarından imtina edə bilərsiniz, lakin Proqrama üzvlüyünüzə aid olduğu üçün əməliyyat e-poçtları yenə də sizə göndəriləcək. Bunlara misal olaraq salamlama e-poçtu, Mükafat yeniləmələri və s. daxildir.

7. ƏLAVƏ ŞƏRT VƏ ŞƏRTLƏRİ MÜKAFAT EDİR: Moroccanoil istənilən vaxt xəbərdarlıq edərək və ya etmədən Proqramın hər hansı aspektini ləğv etmək, dəyişdirmək və ya məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır. Proqrama üzvlük istənilən vaxt ləğv edilə bilər. Üzvlük ötürülə bilməz. Proqramdan hər hansı sui-istifadə, Proqramın hər hansı şərtlərinə əməl edilməməsi və ya hər hansı yanlış məlumat Üzvləri Üzvlüyünün ləğvinə səbəb ola bilər və Proqramda sonrakı qeydiyyat üçün uyğunluğa təsir göstərəcək. Bundan əlavə, Moroccanoil, Üzvün Proqramı aldatması və ya sui-istifadə etməsi, Proqramın hər hansı şərtlərinə əməl etməməsi və ya Moroccanoil-a hər hansı təhrif edilməsi halında, qanunla və ya ədalətli, cinayət və ya mülki qaydada mövcud olan bütün hüquqi müdafiə vasitələrini axtarmaq hüququnu özündə saxlayır. Moroccanoil qeydlərində əks olunduğu kimi proqram satınalmaları düzgün hesab ediləcək və Moroccanoil Moroccanoil qeydləri və hesab məlumatlarının hesablanması əsasında istənilən əməliyyat üçün uyğunluğu müəyyən etmək və Mükafatı istənilən vaxt düzəltmək və ya dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Moroccanoil ünvanı və ya digər əlaqə məlumatlarının qeyri-dəqiqliyi və ya dəyişdirilməsi səbəbindən itirilən rabitə və ya Mükafatlara görə məsuliyyət daşımır. Proqram qanunların və prinsiplərin ziddiyyətindən asılı olmayaraq, Nyu-York ştatının (ABŞ) qanunları ilə tənzimlənir. Bundan əlavə, Proqramın Üzvləri bu Loyallıq Müqaviləsi ilə bağlı mübahisələrin həlli üçün yalnız Nyu-York ştatında ştat və ya yerli məhkəmələrin yurisdiksiyasına tabe olurlar. Qanunun tələb etdiyi hallarda Mükafatlara görə vergilər tətbiq oluna bilər. Hər hansı vergi öhdəliyi, o cümlədən açıqlama, Üzvün yeganə məsuliyyətidir. Zaman zaman Proqramda Mükafat balansları və dəyərləri yenilənəcək. Zəhmət olmasa, ən müasir Point qalıqları üçün hesab məlumatlarınızı yoxlayın. Moroccanoil öz mülahizəsinə əsasən bu şərtlərə riayət etməkdən imtina edə bilər və vaxtaşırı seçilmiş Üzvlər üçün əlavə faydalar təmin edən promosyonlar həyata keçirə bilər. Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, Moroccanoil-in bu Sadiqlik Müqaviləsi üzrə hüquqlarından hər hansı birini istifadə etməməsi və ya bu hüquqların hər hansı birinin həyata keçirilməsini və ya həyata keçirilməsini gecikdirməsi belə hüquqlardan imtina sayıla bilməz. Satınalma və ya digər fəaliyyətin hesabınıza düzgün tətbiq edilməməsi ilə bağlı narahatlığınız varsa, e-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlamalısınız info@moroccanoil.com. E-poçtunuz Proqramla əlaqəli adınızı və e-poçt ünvanınızı, Proqram fəaliyyətinin tarixini və qarşılaşdığınız problemi göstərməlidir. Proqram və ya Üzv hesabınız haqqında ətraflı məlumat üçün info@moroccanoil.com ünvanına e-poçt göndərin.

8. XİTAM: Proqramın əvvəlcədən müəyyən edilmiş xitam tarixi yoxdur və Moroccanoil öz mülahizəsinə əsasən Proqram üçün xitam tarixini təyin etməyi seçdiyi vaxta qədər davam edə bilər. Proqramın dayandırılması halında, Moroccanoil sizə xitam tarixi barədə məlumat verəcəkdir. Moroccanoil, öz mülahizəsinə əsasən və xəbərdarlıq etmədən bir illik hesab fəaliyyətsizliyindən sonra Üzvün hesabını ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Fəaliyyətsizliyə görə hesabdan silinmiş Ballar üçün uzadılmalara, nağd pulun geri qaytarılmasına və ya digər mübadilələrə icazə verilməyəcək. Moroccanoil saxta fəaliyyət və ya hər hansı bir texniki nasazlıq nəticəsində xalların əldə edildiyi Hesabı ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Hesabı yenidən aktivləşdirmək üçün və ya Proqramda qeydiyyatı ləğv etmək və ya məlumat verilməməsini xahiş etmək istəyirsinizsə, info@moroccanoil.com ünvanında Moroccanoil-ə məlumat verməlisiniz. Üzv hesabınızın müddəti bitdikdə və ya ləğv edildikdə bütün yığılmış xallar itiriləcək və siz mükafatlar üçün qalan Balları geri ala bilməyəcəksiniz.

9. MƏSULİYYƏTİN MƏDDƏDİYYƏSİ VƏ ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR:  Proqrama daxil olmaq və mükafatları geri alaraq üzvü Morokkcanoil və onun filialları və filialları və onun işçiləri, direktorları, işçiləri, nümayəndələri və agentləri (kollektiv, "sərbəst buraxılan tərəflər") və ya məsuliyyət daşımır və ÜZVLƏR VƏ YA HƏR HƏR ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN HƏR HƏR HƏR XƏRƏLƏRƏ, İTKİYƏ VƏ YA ZƏRƏ GÖRƏ HƏR HƏR MƏSULİYYƏT OLSUN (O cümlədən, MƏHDUDİYYƏT OLMADAN, BİRBAŞA, DOLAYI, QEYDİ XƏBƏRDARLIQ, KÖYÜKLÜK MƏLUMATLAR, PROQRAMLA BAĞLI EDİLMİŞ VƏ YA EDİLMƏYƏ BİLƏN HƏR HƏRƏKƏT NƏTİCƏSİNDƏ BÜTÜN və ya qismən, birbaşa və ya dolayısı ilə yaranan XƏsarət və ya ölüm və ya əmlak. AZAD EDİLMİŞ TƏRƏFLƏR (A) HƏR ÜZVLÜK MÜRACİƏTİNİN, MƏLUMATLARIN, MÜKAFATLARIN İTİRİLMƏSİ VƏ YA YANLIŞ YÖNLƏMƏYİNƏ VƏ YA QƏBULUN GECİKMƏSİNƏ görə MƏSULİYYƏT DEYİLDİR; (B) KREDİTLƏRİN VƏ YA MÜKAFATLARININ OĞURLANMASI VƏ YA İCAZƏSİZ ÖDƏNİLMƏSİ və ya MÜKAFATDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ BİZİM və ya NÜMAYƏNƏLƏRİMİZİN, Agentlərimizin ağlabatan NƏZARƏTİNDƏN KƏNƏLƏNMƏSİ; (C) ÜÇÜNCÜ TƏRƏFLƏRİN HƏR HƏR HƏRƏKƏT VƏ YA HƏRƏKƏTLİYİ; VƏ YA (D ) PROQRAMLA ƏLAQƏDƏN NƏŞR EDİLMİŞ HƏR HƏR SƏHVLƏR, O cümlədən, Məhdudiyyət OLMADAN, HƏR TƏTBİQ XƏTƏLƏR, TƏSVİR XƏTƏLƏRİ VƏ KREDİT HESABININ KREDİTİ VƏ YA DEBET EDİLMƏSİNDƏKİ XƏTLƏR. HƏR HƏR SƏHVLƏRİ XƏBƏRDARLIQ OLMADAN DÜZƏLƏMƏ HÜQUQUNU SAHİB EDİRİK. HEÇ BİR HALDA AZADLIQ EDİLMİŞ TƏRƏFLƏR, MƏHDUDİYYƏSİZDƏN BİZİM NƏZARƏTİMİZDƏN OLMAYAN SƏBƏBƏLƏRƏ GÖRƏ HƏR GECİKTİRİLMƏYƏ VƏ YA EDİLMƏMƏYİNƏ GÖRƏ SİZİN QARŞINDA MƏSULİYYƏT EDİLMƏYƏCƏKDİR. ÜÇÜNCÜ TƏRƏFİN İSTİFADƏSİ.

BU PROQRAM QAYDALARINDA XÜSUSİ olaraq TƏQDİM EDİLMİŞ HƏLƏLƏR İSTİQARƏ, SAYT VƏ MÜKAFATLAR OLMAQLA PROQRAMLA İLGİLİ HƏR ŞEY YUKARIDA ADLANLARI MƏHDUD ETDİRMƏDƏN, BİR MÜQAVİLƏSİNDƏN BİR MÜQAVİLƏDƏN BİR MÜDDƏT OLMADAN "OLDUĞU KİMİ" TƏQDİM EDİLİR. , SATIŞA QARŞILIQ, XÜSUSİ MƏQSƏD ÜÇÜN UYĞUNLUQ VƏ YA POZUNMAMAĞA YÜZLƏ EDİLƏN ZƏMANƏTLƏR. BƏZİ YÜRİDİKSİYALAR TƏSAİDƏ VƏ YA NƏTİCƏLİ ZƏRƏRLƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏTİN MƏDDƏNİLƏMƏYƏ VƏ YA İSTİSNA EDİLMƏSİNƏ İCAZƏ EDƏ BİLMƏYƏ BİLƏR, YUXARIDAKİ MƏHDUDİYYƏTLƏRİN BƏZİ MƏHDUDİYYƏTLƏRİ VƏ YA İSTİSNALAR.

BU BÖLMƏ ÜZVÜN PROQRAMDA QEYDİYYATINA XİTAM EDİLDƏNDƏ YAŞAYACAQ.

MOROCCANOIL AVTO-ÇATDIRILMA PROQRAMI

Şərtlər və qaydalar

Aşağıdakılar şərtləri əks etdirir ("Qaydalar”) avtomatik çatdırılma proqramımız üçün (“Avtomatik doldurma”). Bu Şərtlər sizinlə Moroccanoil Israel Ltd. və/və ya onun filialları arasındadır (“Morokkanil”, “biz” və ya “biz”) və sizin və bizim müvafiq hüquq və öhdəliklərimizi idarə edirik. Şərtlər sizinlə Moroccanoil arasında Avtomatik çatdırılma proqramı ilə bağlı bütün müqaviləni təşkil edir. Nəzərə alın ki, moroccanoil.com saytından istifadəniz də bizim tərəfimizdən tənzimlənir Qaydalar və Şərtlər (link daxil edin) və Gizlilik Siyasəti, eləcə də moroccanoil.com saytındakı bütün digər tətbiq olunan şərtlər, şərtlər, məhdudiyyətlər və tələblər, bunların hamısı (zaman-zaman yeniləndiyi kimi) bu Şərtlərə daxil edilir. Avtomatik çatdırılma proqramımız vasitəsilə sifariş verməklə siz bu şərtləri, şərtləri, məhdudiyyətləri və tələbləri qəbul edirsiniz. Bu Şərtləri diqqətlə oxuyun.

Bu işlər necə:

Avtomatik çatdırılma proqramı bu Şərtlərin bir hissəsi olan Tez-tez verilən suallar səhifəsində qeyd olunan bütün üstünlükləri ehtiva edir. Moroccanoil, avtomatik çatdırılma üstünlüklərini, o cümlədən endirim məbləğlərini (əgər varsa), göndərmə endirimlərini (əgər varsa) və endirim məbləğlərini müəyyən etmək üçün istifadə olunan uyğunluğu öz mülahizəsinə əsasən dəyişmək hüququnu özündə saxlayır. Bütün dəyişikliklər gələcək sifarişlərə, o cümlədən cari Avtomatik çatdırılma abunəçiləri üçün tətbiq ediləcək.

Avtomatik çatdırılma məhsulları

Avtomatik çatdırılma proqramı moroccanoil.com veb-saytı vasitəsilə satılan seçilmiş Moroccanoil məhsulları üçün mövcuddur. Avtomatik çatdırılmamız yalnız ABŞ-ın kontinental ünvanlarına göndərilən müştərilər üçün mümkündür. Avtomatik çatdırılma proqramında iştirakınız sizin üçün şəxsidir və siz bizim icazəmiz olmadan Avtomatik çatdırılma proqramında iştirakınızı və ya hər hansı faydaları hər hansı üçüncü tərəfə təyin edə və ya ötürə bilməzsiniz.

Avtomatik çatdırılma proqramının üstünlükləri və qüvvədə olan istənilən Avtomatik çatdırılma ilə məhdud vaxtda xüsusi Avto çatdırılma promosyonları yalnız Avtomatik çatdırılma mesajını göstərən uyğun məhsullara, sonra isə yalnız Avtomatik çatdırılma metodunu seçdiyiniz təqdirdə tətbiq edilir. Təchizat bitdiyi halda avtomatik çatdırılma yaxşıdır. Xüsusi məhdud vaxtlı Avtomatik çatdırılma promosyonları yalnız qüvvəyə mindiyi tarixlərdə tətbiq olunur.

Avtomatik çatdırılma proqramı çərçivəsində bütün qaytarmalar Moroccanoil-ə tabedir Pulun qaytarılması və qaytarılması qaydası. Avtomatik çatdırılma proqramımız qadağan olunduqda etibarsızdır.

Ödəniş, Yeniləmə və Ləğv

Hər bir Avtomatik çatdırılma sifarişi üçün ödəniş metodunuzdan tutulan ümumi xərc, sifarişin işləndiyi gün, Avtomatik çatdırılma endirimi (əgər varsa) çıxılmaqla, müvafiq satış vergisi çıxılacaq elementin dəyəri olacaq. Moroccanoil hədiyyə kartları Avtomatik çatdırılma sifarişləri üçün ödəniş kimi istifadə edilə bilməz.

Hər bir Avtomatik çatdırılma məhsulu göndərilməsi üçün ödəniş Avtomatik çatdırılma hesabınızı yaratmaq üçün istifadə edilən ödəniş metodundan və ya sizin tərəfinizdən başqa şəkildə göstərildiyi kimi hesablanacaq. Avtomatik çatdırılma hesabınızın ödəniş məlumatını yeniləməli olduğunuz halda, Avtomatik çatdırılma sifarişinizi ləğv etməli və yenisini yerləşdirməlisiniz.

Avtomatik çatdırılma sifarişiniz müvəqqəti olaraq tükənibsə, biz sizə bu barədə xəbərdarlıq edən e-poçt məktubu göndərəcəyik və sifarişinizi göndərəcək və anbarda olan kimi ödəniş üsulunuzdan ödəniş alacağıq. Bu müddət ərzində sifarişinizi ləğv etmək istəyirsinizsə, lütfən, aşağıda sadalanan ləğvetmə üsullarına əməl edin.

Siz onu ləğv edənə qədər Avtomatik çatdırılmanız qüvvədə qalacaq. Siz moroccanoil.com saytındakı Hesab profilinizə daxil olmaqla və ya (1-888-700-1817) Moroccanoil-in Müştəri Xidmətinə zəng etməklə tapa biləcəyiniz Avtomatik çatdırılma səhifəniz vasitəsilə istənilən vaxt ləğv edə bilərsiniz. Ləğvlər məhsulun göndərilmə tarixindən qırx səkkiz (48) saatdan az bir müddət əvvəl həyata keçirilmədiyi təqdirdə dərhal qüvvəyə minir, bu halda ləğvetmə növbəti göndərmə üçün işlənəcəkdir. Əgər məhsul üçün Avtomatik çatdırılmanı ləğv etsəniz və sonra onu yenidən aktivləşdirsəniz, Avtomatik çatdırılma elementinə tətbiq edilən hər hansı endirimlər ləğvetmə zamanı qüvvədə olan eyni endirim ola bilməz. Proqram üçün Avto-çatdırılma endirim faizi dəyişərsə və ya hər hansı digər Avto-çatdırılma faydaları dəyişərsə, yeni endirim və/yaxud imtiyazlar həmin məhsulun gələcək daşınmalarınıza tətbiq olunacaq.

Avtomatik çatdırılma proqramımızda iştirak etmək və kredit kartı məlumatlarınızı təqdim etməklə siz Moroccanoil tərəfindən kredit kartı məlumatlarınızın saxlanmasına razılıq verirsiniz. Bütün kredit kartı məlumatları müvafiq şəkildə şifrələnir və bununla da bütün sifarişlərin təhlükəsiz və etibarlı şəkildə yerləşdirilməsini təmin edir. Beləliklə, Moroccanoil kredit kartı fırıldaqçılığı və ya oğurluğu ilə bağlı hər hansı birbaşa və ya dolayı zərərə görə məsuliyyət daşımır.

Bu Qaydalar və Şərtlərə Dəyişikliklər

Moroccanoil, öz mülahizəsinə əsasən, sizə xəbərdarlıq etmədən bu Şərtləri (o cümlədən Moroccanoil.com saytındakı bütün tətbiq olunan şərtlər, şərtlər, məhdudiyyətlər və tələblər) dəyişdirə bilər. Bu Şərtlərə edilən hər hansı dəyişiklik etibarsız, etibarsız və ya hər hansı səbəbdən tətbiq edilə bilməyən hesab edilərsə, bu dəyişiklik bölünə bilər və qalan dəyişikliklərin və ya şərtlərin etibarlılığına və tətbiqinə təsir göstərmir. Bu Şərtləri dəyişdirdikdən sonra davamlı iştirakınız dəyişiklikləri qəbul etdiyiniz deməkdir. Əgər hər hansı dəyişikliyə razı deyilsinizsə, Avtomatik çatdırılmanı ləğv etməlisiniz.