Általános szerződési feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK A MOROCCANOIL® Weboldalak
KÉRJÜK, AZ WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ÉS JOGI NYILATKOZATOKAT

(ez az oldal"). Az oldal elérésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen használati feltételeket, feltételeket és minden vonatkozó törvényt. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja ezt a webhelyet.

Az Moroccanoil Weboldalak (együttesen a „Moroccanoil Weboldalak”) által üzemeltetett Moroccanoil Israel, Ltd. vagy leányvállalatai vagy leányvállalatai (“Moroccanoil”), különböző webhelyekből és weboldalakból áll. Az Moroccanoil A webhelyeket azzal a feltétellel kínáljuk fel Önnek, hogy az itt található feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket módosítás nélkül elfogadja. Ön használja a Moroccanoil A webhelyek elfogadják az összes ilyen feltételt, feltételt és értesítést. Az Ön használata egy adott Moroccanoil tartalmazza a webhelyet Moroccanoil A webhelyek hálózatára az adott webhelyen máshol vázolt további feltételek is vonatkozhatnak (a „További feltételek”). Ezenkívül a Moroccanoil A webhelyek maguk is tartalmazhatnak további feltételeket, amelyek meghatározott funkciókat vagy ajánlatokat szabályoznak. Abban az esetben, ha az itt található feltételek, feltételek és megjegyzések bármelyike ​​ütközik a Kiegészítő feltételekkel vagy az adott területen található egyéb feltételekkel és iránymutatásokkal. Moroccanoil weboldalon, akkor ezek a feltételek az irányadóak.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa azokat a feltételeket és közleményeket, amelyek alapján a Moroccanoil Weboldalakat kínálunk, beleértve, de nem kizárólagosan, a használattal kapcsolatos díjakat Moroccanoil Weboldalak. Ön felelős a jelen feltételek rendszeres felülvizsgálatáért.

OLDAL HASZNÁLATA. SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁS.

Eltérő rendelkezés hiányában a Moroccanoil A webhelyek személyes, nem kereskedelmi használatra szolgálnak. Nem módosíthat, másolhat, terjeszthet, továbbíthat, megjeleníthet, előadhat, reprodukálhat, publikálhat, licencet adhat, származtatott műveket hozhat létre, nem ruházhat át vagy értékesíthet semmilyen információt, szoftvert, terméket vagy szolgáltatást Moroccanoil Weboldalak, kivéve, ha ez nem kereskedelmi célból történik.

Az ezen az oldalon található anyagok bármilyen más felhasználása, beleértve, de nem kizárólagosan a webhely tartalmának módosítását, reprodukálását, terjesztését, újraközlését, megjelenítését vagy továbbítását, a webhely előzetes írásos engedélye nélkül. Moroccanoil szigorúan tilos.

Bármilyen módon vagy formában történő zaklatás bármelyikén Moroccanoil Szigorúan tilos a weboldalak használata, beleértve az e-mailen és chaten keresztül, vagy obszcén vagy sértő nyelvezetet. Mások megszemélyesítése, beleértve a Moroccanoil alkalmazott, házigazda vagy képviselő vagy más tagok vagy látogatók a webhelyen Moroccanoil A weboldalak használata tilos. Nem tölthet fel, nem terjeszthet vagy más módon publikálhat ezen keresztül Moroccanoil Weboldalak minden olyan tartalom, amely rágalmazó, rágalmazó, obszcén, fenyegető, a személyiségi jogokat vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat sérti, sértő, illegális vagy más módon kifogásolható, vagy amely bűncselekményt valósít meg vagy bátorít, sérti bármely fél jogait, vagy más módon okot ad felelősséget vagy törvényt sért. Nem tölthet fel kereskedelmi tartalmat a Webhelyre, és nem használhatja fel a webhelyet arra, hogy más kereskedelmi online szolgáltatáshoz vagy más szervezethez csatlakozzon, vagy taggá váljon.

SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK.

A teljes tartalom szerepel a Moroccanoil A webhelyek, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, a tervezést, a grafikát, az interfészek vagy a kódot, valamint ezek kiválasztása és elrendezése, az Egyesült Államok és más szerzői jogi törvények értelmében kollektív munkaként szerzői jogvédelem alatt állnak, és a Moroccanoil. A kollektív munka olyan munkákat foglal magában, amelyekre engedélyt kapott Moroccanoil. MINDEN JOG FENNTARTVA. Minden védjegy, szolgáltatási védjegy és kereskedelmi név (együttesen a "Jelek") a védjegye vagy bejegyzett védjegye, és azok tulajdonát képezi. Moroccanoil, vagy más megfelelő tulajdonosok, akik megadták Moroccanoil az ilyen védjegyek használatának joga és engedélye.

ÉRTESÍTÉSEK ÉS ELJÁRÁSOK A SZERZŐI JOGI KÖVETELMÉNYEK BENYÚJTÁSÁRA.

Az Egyesült Államok törvénykönyvének 17. címe, 512(c)(2) szakasza értelmében a szerzői jogok állítólagos megsértéséről szóló értesítéseket a webhely kijelölt képviselőjének kell elküldeni.

A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁSHOZ NEM VONATKOZÓ VAGY NEM TARTALMAZÓ KÉRDÉSRE NEM KAP VÁLASZT.

Moroccanoil tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és erre kérjük felhasználóinkat és látogatóinkat is. Moroccanoil feldolgozza és kivizsgálja az állítólagos jogsértésekre vonatkozó bejelentéseket, és megteszi a megfelelő lépéseket a Digital Millennium Copyright Act (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) („DMCA”) és más vonatkozó szellemi tulajdonjogok értelmében. A DMCA-nak megfelelő értesítések kézhezvételét követően, Moroccanoil cselekszik minden olyan anyag eltávolítása vagy hozzáférésének letiltása érdekében, amelyről megállapították, hogy jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képezi, és intézkedik a jogsértőnek ítélt anyagokra vagy tevékenységekre mutató hivatkozások vagy hivatkozások eltávolítására vagy letiltására.

Ha úgy gondolja, hogy művét szerzői jogok megsértésének minősülő módon másolták, kérjük, adja meg Moroccanoil a következő információ. Felhívjuk figyelmét, hogy az értesítésnek a hatékony érvényesítés érdekében tartalmaznia kell a következőket:

  1. az állítólagosan megsértett kizárólagos szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
  2. annak a szerzői joggal védett műnek a leírása, amelyről azt állítja, hogy megsértették;
  3. annak leírása, hogy hol található az az anyag, amelyről azt állítja, hogy jogsértő Moroccanoil Weboldalak;
  4. az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe, valamint minden egyéb információ, amely ésszerűen elegendő az engedélyezéshez Moroccanoil kapcsolatba lépni Önnel;
  5. az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen hiszi, hogy a vitatott felhasználást nem engedélyezi a szerzői jogok tulajdonosa, képviselője vagy a törvény;
  6. az Ön által a hamis tanúzás büntetés terhe mellett tett nyilatkozata arról, hogy az Értesítésben szereplő fenti információk pontosak, és Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében eljárjon.

A szerzői jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos értesítéseket a következő címre kell küldeni:

LEVÉLBEN:

Moroccanoil
Jogi osztály
Ferrier Street 5742
Montreal, QC. Kanada H4P 1M7

FAXON:

+514 933 6998

FELTÉTELEK ÉS FELMONDÁS.

Ezek a feltételek akkor vonatkoznak Önre, amikor belép a Moroccanoil Weboldalak. Ezeket a feltételeket vagy azok bármelyikét módosíthatja vagy megszüntetheti Moroccanoil értesítés nélkül, bármikor, bármilyen okból. Moroccanoil bármikor módosíthatja a jelen Feltételeket a jelen bejegyzés frissítésével. Időről időre fel kell keresnie ezt az oldalt, hogy áttekintse az akkor hatályos Feltételeket, mert azok kötelező érvényűek Önre nézve. A jelen Feltételek egyes rendelkezéseit felválthatják a kifejezetten kijelölt jogi megjegyzések vagy feltételek, amelyek a jelen Webhely egyes oldalain találhatók. A szerzői jogokra és védjegyekre, a felelősség kizárására, a követelésekre, a felelősség korlátozására, a kártalanításra, az alkalmazandó törvényekre, a választottbíróságra és az általános rendelkezésekre vonatkozó rendelkezések minden felmondás után is érvényben maradnak.

FELHASZNÁLÓ RÉSZVÉTEL.

Moroccanoil nem tekinti át és nem is tudja felülvizsgálni a webhelyhez hozzáférő felhasználók által közzétett vagy általuk létrehozott összes kommunikációt és anyagot Moroccanoil Weboldalak, és semmilyen módon nem vállal felelősséget ezen kommunikációk és anyagok tartalmáért. Ön tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy lehetőséget biztosít Önnek a felhasználók által létrehozott tartalmak megtekintésére és terjesztésére a webhelyen Moroccanoil Weboldalak, Moroccanoil pusztán passzív csatornaként működik az ilyen terjesztésben, és nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a tartalommal vagy tevékenységgel kapcsolatban Moroccanoil Weboldalak. Azonban, Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy blokkolja vagy eltávolítsa azokat a kommunikációkat vagy anyagokat, amelyeket (a) sértőnek, rágalmazónak vagy obszcénnek, (b) csalónak, megtévesztőnek vagy félrevezetőnek, (c) szerzői jogot, védjegyet vagy védjegyet sértőnek ítél; más szellemi tulajdonhoz fűződő joga, vagy (d) törvényt vagy rendeletet sért, vagy (e) sértő vagy más módon elfogadhatatlan Moroccanoil saját belátása szerint. Vegye figyelembe, hogy az Ön által közzétett vagy továbbított személyazonosításra alkalmas információkat kezeli Moroccanoil összhangban Moroccanoiladatvédelmi irányelvei.

FELHASZNÁLÓI BENYÚJTÁSOK.

Azon személyes azonosításra alkalmas adatok kivételével, amelyeket az Adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott iránymutatások alapján gyűjthetünk Öntől, minden olyan anyag, információ vagy egyéb kommunikáció, amelyet Ön továbbít, feltölt vagy tesz közzé erre a webhelyre („Kommunikáció”), nem minősül bizalmasnak és nem. szabadalmazott. Moroccanoil nem lesz semmilyen kötelezettsége a Kommunikációval kapcsolatban. Moroccanoil és megbízottjai szabadon másolhatják, nyilvánosságra hozhatják, terjeszthetik, beépíthetik és más módon felhasználhatják a Kommunikációt és az abban foglalt összes adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb dolgokat bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból. Moroccanoil jogosult, de nem köteles ellenőrizni vagy felülvizsgálni a webhely bármely területét Moroccanoil Olyan webhelyek, ahol a felhasználók kommunikációt továbbítanak vagy közzétesznek, vagy kizárólag egymással kommunikálnak, beleértve, de nem kizárólagosan a chat-szobákat, a hirdetőtáblákat vagy más felhasználói fórumokat, valamint az ilyen közlemények tartalmát. Moroccanoilazonban nem vállal felelősséget az ilyen közlések tartalmával kapcsolatban, függetlenül attól, hogy az a szerzői jog, a védjegyek, a rágalmazás, a magánélet védelme, az obszcenitás vagy egyéb törvények értelmében merül fel.

Vélemények és egyéb ügyfelek által generált tartalom.

Moroccanoilközvetlenül vagy harmadik fél szerződő felein keresztül gyűjthet, rendszerezhet és felhasználhat bármely, az ügyfelek által a webhelyen létrehozott vagy más módon biztosított tartalmat Moroccanoilwebhelye, közösségi média szolgáltatásai és harmadik felek webhelyei, beleértve, korlátozás nélkül, minden anyagot, szöveget, videót, fényképeket, információkat, az ügyfelek által benyújtott egyéb adatokat és/vagy véleményeket, termék- vagy szolgáltatásértékeléseket vagy véleményeket, cikkeket , írott kifejezések, bármilyen formában vagy médiában, és/vagy bármely, az ügyfél által létrehozott szerzői alkotás (az ilyen tartalmakra együttesen „Ügyfél által generált tartalomként” vagy „CGCként” hivatkozunk).

Moroccanoil és bármely harmadik fél szerződő fél felhasználhatja, átruházhatja, másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti, nyilvánosan előadhatja, nyilvánosan megjelenítheti, digitálisan előadhatja, módosíthatja, a CGC-ből származékos műveket hozhat létre, és bármely CGC-t bármilyen médiaformátumban felhasználhat és kereskedelmi céllal hasznosíthat ("Engedélyezett" Használat"). Megrendelő megadja Moroccanoil és bármely harmadik fél szerződő fél nem kizárólagos, örökös, visszavonható, világméretű, teljesen kifizetett, jogdíjmentes licenccel rendelkezik bármely Engedélyezett Felhasználásra. Az ilyen licenc minden jelenleg ismert vagy később kifejlesztett formára, adathordozóra vagy technológiára vonatkozik.

Vevői támogatások Moroccanoil minden szükséges jog a CGC-vel kapcsolatban, beleértve korlátozás nélkül az ügyfelek hozzájárulásait, megbízásait, engedélyeit, engedélyeit és felhatalmazásait (beleértve az erkölcsi jogokról való lemondást), amelyek szükségesek Moroccanoil és bármely harmadik fél szerződő fele, hogy a CGC-t bármilyen törvényes célra használja.

Se Moroccanoil sem harmadik fél szerződő felei nem felelősek az ÁSZF-ért, és Moroccanoilharmadik fél szerződő felei jogosultak szerkeszteni vagy eltávolítani a megfelelő platformjukról („Platform”) minden olyan CGC-t, amely pontatlan, nem megfelelő vagy egyéb módon nem felel meg az adott platform feltételeinek vagy a vonatkozó jogszabályoknak.

Az ügyfelek ezennel engedélyeket, felhatalmazásokat és licenceket adnak, ha vannak ilyenek, amelyeket a vonatkozó törvény vagy harmadik fél webhelye vagy alkalmazási feltételei és/vagy szabályzatai (beleértve korlátozás nélkül az Instagram platform szabályzatát) megkövetelik, Moroccanoil's átadása és felhasználása Moroccanoilaz ügyfelek személyes és személyazonosításra alkalmas adatait és bármely CGC-t harmadik fél szerződő felei marketingtechnológiai és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, vonatkozó e-mailek és ajánlások küldése, bármely harmadik fél platform működtetése és fejlesztése, célzott viselkedésalapú hirdetések használata, valamint elemzés és átvitel céljából. harmadik feleknek mindezen célok érdekében.

Az összes szellemi tulajdonjog (az alábbiakban meghatározottak szerint). Moroccanoilharmadik fél szerződő feleinek szellemi tulajdona, amelyet bármely Platform igazol vagy abban megtestesít és/vagy csatolva/csatlakozva/kapcsolva van bármely Platformhoz (kivéve a CGC és bármely Moroccanoil szellemi tulajdon), beleértve korlátozás nélkül az alapul szolgáló szoftvereket, platformokat, algoritmusokat, technológiát, webhelytervezést, bármilyen információt, szolgáltatásokat, szövegeket, fájlokat, platform- és termékdokumentációkat, videókat, különféle alkalmazásokat, közösségi grafikonokat, szervezetet, szerkezetet, specifikációkat, alkalmazásokat. megjelenés és érzet”, a navigáció, a funkciók és a kapcsolódó tartalmak, amelyek a Platform és/vagy más védett anyagok használatával vagy regisztrációjával kapcsolatban jöhetnek létre, a Moroccanoila megfelelő harmadik fél szerződő fél és/vagy annak leányvállalatai, akik fenntartanak minden jogot, tulajdonjogot és érdekeltséget ezzel kapcsolatban.

Az ügyfelek ezennel hozzájárulnak (azaz feliratkoznak), hogy megkapják az általa küldött értékesítés utáni e-maileket Moroccanoil (a harmadik fél szerződő felein keresztül, mint puszta közvetítés), amely emlékeztetőket tartalmaz a felülvizsgálatok benyújtására, és ajánlásokat és/vagy linkeket tartalmaz harmadik fél áruira és/vagy szolgáltatásaira, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Bármely Platform felhasználói felületét használó ügyfél csak személyes és nem kereskedelmi célra használhatja a Platformot.

Az ügyfelek vállalják, hogy betartják az összes vonatkozó biztonsági, adatvédelmi és adatvédelmi törvényt és előírást, amikor bármelyiket használják Moroccanoilharmadik fél vállalkozói marketingtechnológiája és kapcsolódó szolgáltatásai és/vagy platformja. Az ügyfél beleegyezik Moroccanoil és bármely harmadik fél szerződő fél, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használhassanak ezen vagy azon keresztül Moroccanoilweboldala.

Ha egy ügyfél azt szeretné, hogy az ügyfél által létrehozott véleményt vagy bármely más, az ügyfél által generált tartalmat eltávolítsák, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az 1-888-700-1817 telefonszámon vagy e-mailben a következő címen: info@moroccanoil.com, és kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy azonnal eltávolítsuk.

HARMADIK FELTÉTELEK LINKEK.

Annak érdekében, hogy megnövelt értéket biztosítsunk látogatóink számára, ez a Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat más internetes oldalakra, amelyek harmadik fél szolgáltatók és más harmadik felek tulajdonában vannak és üzemeltetik (a „Külső webhelyek”). Azonban még akkor is, ha a harmadik fél kapcsolatban áll Moroccanoil, Moroccanoil nem ellenőrzi ezeket a linkelt oldalakat, amelyek mindegyike különálló adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlattal rendelkezik, függetlenül attól Moroccanoil. Moroccanoil nem vállal felelősséget ezekért a független szabályzatokért vagy tevékenységekért, és nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Ezek a hivatkozott oldalak csak az Ön kényelmét szolgálják, ezért Ön saját felelősségére éri el őket. A linkek nem erre utalnak Moroccanoil szponzorál, támogatja, kapcsolatban áll vagy kapcsolódik az ilyen külső webhelyeken megjelenített vagy azokon keresztül elérhető bármely védjegyhez, kereskedelmi névhez, szolgáltatási védjegyhez, dizájnhoz, logóhoz, szimbólumhoz vagy más szerzői joggal védett anyagokhoz, vagy jogilag felhatalmazással rendelkezik ezek használatára.

NYILATKOZAT.

Moroccanoil nem vállal garanciát vagy kijelentést a jelen Webhely tartalmának vagy bármely webhely vagy külső webhelyek tartalmának pontosságáért vagy teljességéért.

Moroccanoil nem szűri azokat a hirdetéseket vagy egyéb tartalmakat, amelyeket a gyerekek megtekinthetnek oldalainkon vagy „hot-linked” oldalainkon keresztül, és olyan tartalmakat és anyagokat kaphatnak az internetről és/vagy hirdetéseket, amelyek nem megfelelőek a gyermekek számára. Arra biztatjuk a szülőket és gyámokat, hogy töltsenek időt gyermekeikkel az interneten, és fontolják meg az elektronikus szűrőszoftver használatát.

Ez a webhely és az ezen az oldalon található anyagok, információk, szolgáltatások és termékek, beleértve, korlátozás nélkül, a szövegeket, grafikákat és hivatkozásokat, „ahogy vannak”, és mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, Moroccanoil visszautasít minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra és egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértésekre, a számítógépes vírusoktól való mentességre, valamint az üzletmenetből vagy a teljesítésből eredő garanciákat. Moroccanoil nem jelenti azt, és nem garantálja, hogy az oldalon található funkciók zavartalanok vagy hibamentesek lesznek, a hibákat kijavítják, vagy hogy ez az oldal vagy az oldalt elérhetővé tevő szerver vírusoktól vagy egyéb káros összetevőktől mentes. Moroccanoil nem vállal semmilyen garanciát vagy kijelentést az ezen az oldalon található anyagok felhasználásával kapcsolatban azok teljességére, helyességére, pontosságára, megfelelőségére, hasznosságára, időszerűségére, megbízhatóságára vagy egyéb szempontból. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG.

Semmilyen esetben Moroccanoil felelősséggel tartozik minden közvetlen, közvetett, különleges, büntető, véletlen, példaértékű vagy következményes kárért vagy bármilyen kárért, még akkor is, ha Moroccanoil korábban tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, akár szerződéses cselekményből, hanyagságból vagy bármely más elméletből eredően, amelyek az információk, szolgáltatások, termékek, valamint az oldalról elérhető anyagok. Ezek a korlátozások a korlátozott jogorvoslat alapvető céljának meghiúsulása ellenére is érvényesek. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK.

Az Ön által használt The Moroccanoil A weboldalakra minden tekintetben Kalifornia állam (USA) törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a jogválasztásra vonatkozó rendelkezésekre, és nem az ENSZ 1980. évi, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló egyezménye. Ön elfogadja, hogy a joghatóság és a helyszín minden olyan jogi eljárás felett, amely közvetlenül vagy közvetve abból ered, vagy azzal kapcsolatos. Moroccanoil Weboldalak (beleértve, de nem kizárólagosan a vásárlást Moroccanoil termékek) a kaliforniai Los Angeles állambeli vagy szövetségi bíróságaihoz kell fordulniuk. Bármilyen kereset oka vagy követelése a következővel kapcsolatban Moroccanoil Weboldalak (beleértve, de nem kizárólagosan a vásárlást Moroccanoil termékek) a követelés vagy kereseti ok felmerülését követő egy (1) éven belül meg kell kezdeni. MoroccanoilHa nem ragaszkodik a jelen feltételek bármely rendelkezésének szigorú végrehajtásához, vagy nem érvényesíti azt, az nem értelmezhető bármely rendelkezésről vagy jogról való lemondásként. Sem a felek közötti magatartás, sem a kereskedelmi gyakorlat nem módosíthatja a jelen feltételeket. Moroccanoil a jelen Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit bármikor átruházhatja bármely félre, az Ön értesítése nélkül.

Moroccanoil nem állítja, hogy az anyagok a Moroccanoil A webhelyek megfelelőek vagy elérhetőek más helyeken történő használatra, és tilos hozzájuk jutni olyan területekről, ahol tartalmuk illegális. Azok, akik úgy döntenek, hogy Kalifornián kívülről hozzáférnek ehhez a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősséggel tartoznak a vonatkozó helyi törvények betartásáért. Nem használhatja vagy exportálhatja az anyagokat az Egyesült Államok exporttörvényeinek és -szabályainak megsértésével. Az anyagokkal kapcsolatos bármely követelésre Kalifornia állam belső anyagi törvényei az irányadók.

VÁLASZTOTTbíróság.

Az oldal használatával Ön elfogadja ezt Moroccanoil, saját belátása szerint, megkövetelheti, hogy terjesszen elő bármilyen, a jelen Webhely vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek használatából eredő vitákat, amelyek értelmezésükből, megsértésükből, érvénytelenségükből, érvénytelenségükből, nem teljesítésükből vagy megszüntetésükből eredő vitákat vagy azokkal kapcsolatos vitákat tartalmazzák, valamint a jelen szerződés hiányosságainak pótlásával vagy újonnan felmerült körülményekhez való hozzáigazításával kapcsolatos viták, az Amerikai Választottbírósági Szövetség Nemzetközi Választottbírósági Szabályai szerinti végleges és kötelező érvényű választottbírósági eljárás, amelyet az említett szabályok szerint kijelölt egy vagy több választottbíró végez. E szabályok ellenére azonban az ilyen eljárásra az állam előző szakaszban meghatározott törvényei az irányadók.

Az e záradék alapján kezdeményezett választottbírósági ítélet pénzbeli kártérítésre korlátozódik, és nem tartalmazhat semmilyen más félnek szóló rendelkezést vagy utasítást, kivéve a pénzösszeg megfizetésére vonatkozó utasítást. Továbbá a választottbíró(k) nem jogosult(nak) büntető, következményi vagy egyéb kártérítést megítélni, amely nem mérhető a győztes fél tényleges kárával a jelen szakasz szerint indított választottbírósági eljárásban, kivéve, ha a törvény ezt megköveteli.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK A MOROCCANOIL E-BOLT

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ÉS JOGI NYILATKOZATOKAT Moroccanoil E-BOLT (az „E-áruház”). közötti megállapodás feltételei az alábbiak Moroccanoil Inc. (“Moroccanoil”) és bármely termék Vásárlója („Vásárló”) ezen keresztül Moroccanoilwebhelyén (a „Webhely”). Kérjük a vásárlót, hogy rendelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket:

BEVEZETÉS

A Vevő elfogadja a jelen Online Szerződésben („Szerződés”) meghatározott feltételeket az E-áruház által vagy azon keresztül biztosított áruk és információk tekintetében. A jelen Szerződés a teljes és egyetlen megállapodást alkotja Moroccanoil és a Vevőt, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, nyilatkozatot, garanciát és egyetértést az E-áruház által vagy azon keresztül biztosított árukkal és információkkal, valamint a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatban. A Vevő beleegyezik, hogy a jelen Szerződést felülvizsgálja, mielőtt bármit vásárolna, és az áru megvásárlása a jelen Szerződés elfogadásának minősül.

BEÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS

A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy (i) a megadott hitelkártya-információk igazak, pontosak és teljesek, és (ii) a Vevőnél felmerülő költségeket a Vevő hitelkártya-társasága viseli, és (iii) a Vevő fizeti a Vevőnél felmerülő költségeket a felmerüléskor hatályos összegek, beleértve az összes vonatkozó adót. A Vevő jelszavának használatával kapcsolatban felmerülő költségekért a Vevő a felelős. Vevő vállalja, hogy jelszavát bizalmasan kezeli és értesíti Moroccanoil 24 órán belül a jelen Szerződés megszegése vagy a jelszó jogosulatlan használata esetén. Moroccanoil nem védi a Vevőt a Vevő jelszavának jogosulatlan használatától.

COPYRIGHT

Az E-áruházzal kapcsolatos tartalom, szervezés, gyűjtés, összeállítás, mágneses fordítás, digitális átalakítás és egyéb ügyek a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és egyéb tulajdonjogok (ideértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdont) védik, valamint a másolás, Tilos az ilyen tartalom vagy az E-áruház bármely részének Vásárló általi továbbterjesztése, felhasználása vagy közzététele.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Moroccanoil fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint eltávolítson bármely eladásra szánt terméket az E-áruházból. Az E-áruházban közzétett értesítés alapján, Moroccanoil saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Szerződést vagy az árakat, valamint megszüntetheti vagy felülvizsgálhatja az E-áruház bármely vagy összes részét. A jelen Szerződés módosítása az E-áruházban történő közzététellel válik hatályossá az említett időpont utáni tranzakciók tekintetében.

MEGTAGADÁSI JOG

Moroccanoil fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megtagadja a szolgáltatást. Bármely áru értékesítése a készlet erejéig lehetséges.

KÁRTÉRÍTÉS

Vevő vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és visszatartja Moroccanoil valamint leányvállalatai, licencadói és beszállítói mentesek minden olyan felelősségtől, veszteségtől, követeléstől és költségtől, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyek a Vevő által jelen Szerződés megszegésével vagy az E-áruház használatával kapcsolatosak.

NEM ÁTRUHÁZHATÓ

A Vásárló E-áruház használatára vonatkozó joga nem ruházható át, és az általa meghatározott korlátozások hatálya alá tartozik Moroccanoil vagy a Vevő hitelkártya-társasága által.

NYILATKOZAT

Az e-áruházon keresztül kínált árukat „amennyiben elérhető”, és minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát kizárunk (beleértve, de nem kizárólagosan az eladhatóságra és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciák kizárását). Az egyedüli és teljes maximális felelősség Moroccanoil, bármilyen okból, és a vevő egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége bármilyen okból, a vevő által az adott vásárolt termékekért fizetett összegre korlátozódik. Moroccanoil és egyik leányvállalata, kereskedője vagy beszállítója sem felelős semmilyen közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kárért (beleértve az üzlet elvesztése, a nyereség elvesztése, a peres eljárás vagy hasonló károkat), akár szerződésszegés, akár szerződésszegés miatt. garanciáról, károkozásról (beleértve a gondatlanságot is), termékfelelősségről vagy egyébről, még akkor is, ha az ilyen károk lehetőségéről tájékoztatják. A fent meghatározott kártérítési korlátozások a közöttük létrejött alku alapelemei Moroccanoil és vevő. Ezt az e-áruházat és az árukat ilyen korlátozások nélkül nem biztosítanák. Egyes állami törvények vonatkozhatnak a felelősség korlátozására.

RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁS

A Vevő megrendelésének elküldése után megjelenik egy oldal, amely megerősíti a megrendelés beérkezését. Röviddel a megrendelés elküldése után a megrendelés átvételét megerősítő e-mailt is küldünk a Vevőnek. Ha a megrendelés visszaigazolása nem érkezik meg a leadást követő 24 órán belül, a Vevő felveszi a kapcsolatot Moroccanoil Online Ügyfélszolgálat telefonon az 1-888-700-1817 számon vagy e-mailben a info@moroccanoil.com segítséget.

Moroccanoil a megrendelések kiszállítása munkanapokon történik (hétfőtől péntekig 8:30-17:30 között, kivéve a nagyobb ünnepeket). Minden megrendelés engedélyhez kötött. Csak az engedélyezett megrendeléseket dolgozzuk fel és szállítjuk ki.

Ha a rendelést nem szállították ki, hibásan szállították ki, hiányzik egy termék, vagy sérült vagy hibás terméket tartalmaz, a Vevő felveszi a kapcsolatot Moroccanoil Online Ügyfélszolgálat telefonon az 1-888-700-1817 számon vagy e-mailben a info@moroccanoil.com segítséget.

Vevői elégedettség

Moroccanoil termékeink minősége mögött áll. Hiszünk abban, hogy ügyfeleinkkel együttműködve minden vásárlás pozitív élményt nyújt. Ha nem elégedett a vásárlással, vagy bármilyen aggálya van, kérjük, kövesse az alábbi irányelveket Moroccanoilvisszaküldési és visszatérítési szabályzata alább.

Az online vásárolt termékekre vonatkozó szerződési feltételek

Hibás tételekhez

Ha az E-áruházban vásárolt termék hibás, a vásárló köteles felvenni a kapcsolatot Moroccanoil Online Ügyfélszolgálat telefonon az 1-888-700-1817 telefonszámon vagy e-mailben a címen info@moroccanoil.com, a termék kézhezvételétől számított 30 napon belül. A megrendelő kérésének teljesítéséhez részletes hibaleírást, lehetőség szerint képeket és az eredeti rendelési számot köteles megadni. Moroccanoil díjmentesen kicseréli a hibás terméket vagy annak alkatrészét (pl. szivattyút). Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy a hibás terméket a vásárlótól átvegye a kérdéses hibák további kivizsgálása céljából.

Nem elégedett a termékkel

Ha a vásárló elégedetlen az e-áruházban vásárolt termékével, köteles felvenni a kapcsolatot Moroccanoil Online Ügyfélszolgálat telefonon az 1-888-700-1817 telefonszámon vagy e-mailben a címen info@moroccanoil.com, a termék kézhezvételétől számított 30 napon belül. Moroccanoil felajánlja az ügyfélnek a Moroccanoil Ajándékkártya a termék teljes összegére, a szállítási költségek és adók nélkül. Az ügyfél kérésének teljesítéséhez köteles megadni az eredeti rendelési számot, és megerősíteni az Ajándékkártya kiállításához szükséges személyes adatokat. Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelőnek ítélt termékeket a vásárlótól átvegye.

A rendelésből hiányzó tételekért

Ha a vevő hibás tételt kapott a megrendelésében, a vevő köteles felvenni a kapcsolatot Moroccanoil Online Ügyfélszolgálat telefonon az 1-888-700-1817 telefonszámon vagy e-mailben a címen info@moroccanoil.com, a megrendelés kézhezvételétől számított 30 napon belül. Moroccanoil haladéktalanul kiküldi a megfelelő termékeket, és fenntartja a jogot, hogy a hibásan elküldött termékeket felvegye annak érdekében, hogy azokat visszaküldje a cégnek.

Az online vásárolt hajformázó eszközökhöz

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Moroccanoil korlátozott jótállást biztosít minden egyes hajformázó eszközére anyag- és gyártási hibákra az eredeti vásárlás dátumától számított egy (1) évig („Jótállási időszak”), kivéve az MO2000 Professional sorozatú turmalin kerámia hajszárítót és a Professional sorozatú titánkerámiát. Hajformázó vasaló és a Professional Series titán hajsütővas, amelyre a jótállási idő két (2) év. Ha jogos reklamációt kapunk, megfelelő vásárlási dokumentációval, bármilyen Moroccanoil közvetlenül tőlünk vagy hivatalos forgalmazói hálózatunkon keresztül vásárolt hajformázó eszközöket, választásunk szerint megjavítjuk vagy kicseréljük egy azonos vagy nagyobb értékű termékre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden engedélyezett visszaküldést az Ön költségére kell elküldeni nekünk, hacsak másként nem rendelkezik. Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik a jogosulatlan kereskedők által értékesített termékekre.

Ez a korlátozott garancia érvényét veszti, ha a termék ésszerűtlen használat, helytelen használat, gondatlanság, normál kopás vagy egyéb okok miatt megsérült, amelyek nem anyag- vagy gyártási hibából erednek.

Ha a termék hibás, a vevő felveszi a kapcsolatot Moroccanoil Online Ügyfélszolgálat telefonon az 1-888-700-1817 telefonszámon vagy e-mailben az onlinestore@ címenmoroccanoil.com. Kérésének feldolgozása érdekében a vásárló köteles a hiba részletes leírását és a vásárlást igazoló okiratot benyújtani.

Online rendelések visszaküldése az üzlet helyére:

Az online rendeléseket nem küldheti vissza egyetlen árusító üzletben sem Moroccanoil Termékek. A szalonokban vásárolt termékek visszaküldéséhez kérjük, tekintse meg az alábbiakban található Bolti visszaküldési szabályzatunkat.

Visszaküldésre vagy cserére nem jogosult termékek:

  • Ajándékkártya
  • Normál kopás következtében sérült termékek (nem gyártói hibák)
  • Szállítási vagy szállítási díjak
  • GWP-k és promóciós elemek 

Az üzletben vásárolt termékekre vonatkozó feltételek

Hibás tételekhez

Moroccanoil korlátozott jótállást vállal termékeire anyag- és gyártási hibákra az eredeti vásárlás dátumától számított egy (1) évig („Jótállási időszak”). Ha a szalonban vásárolt termék hibás, a vásárló először a vásárlás helyéhez fordul segítségért. Ha a probléma megoldatlan marad, az ügyfél felveszi a kapcsolatot Moroccanoil Ügyfélszolgálat telefonon az 1-888-700-1817 telefonszámon vagy e-mailben a címen info@moroccanoil.com. Az ügyfél kérésének teljesítéséhez köteles megadni a termék tételkódját, a vásárlás helyét, a hiba részletes leírását, lehetőség szerint képeket és a vásárlást igazoló okmányt (formázó szerszámok esetén). Moroccanoil díjmentesen kicseréli a hibás terméket vagy annak alkatrészét (azaz a szivattyút). Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy kérje a hibás termékek visszaküldését a céghez a kérdéses hibák további kivizsgálása céljából.

Nem elégedett a termékkel

Ha a vásárló elégedetlen a szalonban vagy más hivatalos viszonteladóban vásárolt vásárlásával, a vásárló felveszi a kapcsolatot a vásárlás helyével, hogy visszaküldést vagy cserét kérjen. Moroccanoil nem fogad el visszaküldést és nem kínál cserét a hivataloson kívül vásárolt termékekre Moroccanoil E-áruház. A visszaküldés és csere a vásárlás helyének belátása szerint marad.

AZ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATA

Moroccanoil fenntartja a jogot, és a Vevő engedélyezi Moroccanoil, az E-áruház Vásárló általi használatára vonatkozó összes információ, valamint a Vevő által megadott összes információ felhasználására és hozzárendelésére, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

JOG

A jelen Megállapodásra Kalifornia állam anyagi törvényei az irányadók, figyelmen kívül hagyva a kollíziós jog elveit, feltéve, hogy a választottbírósági kötelezettségre a Szövetségi Választottbírósági Törvény az irányadó, amely megelőz minden olyan törvényt, amely korlátozza a választottbírósági eljárást, pl. mint a Kaliforniai Polgári Perrendtartás” 1281.2, 1281.3 vagy 1281.4 §§. Minden olyan személy vagy jogi személy, aki a jelen Megállapodás részes fele vagy a jelen Megállapodás választottbírósági rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, beleegyezik a Los Angeles-i (Kaliforniai) állam és szövetségi bíróságok joghatóságába és székhelyébe.

A Vevőnek az E-áruházzal kapcsolatos bármely keresetét a vásárlást követő 3 hónapon belül kell megindítani, vagy örökre el kell tekinteni és el kell tiltani. Minden tevékenységre a fenti felelősségvállalási nyilatkozatban meghatározott korlátozások vonatkoznak. A jelen Szerződés nyelvezetét a tisztességes jelentése szerint kell értelmezni, és nem szigorúan bármely fél mellett vagy ellen.

PERESKEDÉS

A jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogi eljárás kizárólag Kalifornia államban indítható, és a Vevő kifejezetten aláveti magát az említett bíróságok joghatóságának, és a Vevő beleegyezik az eljárás területén kívüli szolgáltatásba. Ha a jelen Szerződés bármely részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősítenék, azt a részt az alkalmazandó joggal összhangban kell értelmezni, a lehető legközelebb a felek eredeti szándékát tükrözni, és a fennmaradó részek teljes mértékben hatályosak és hatályosak maradnak. Olyan mértékben, amilyen mértékben az E-áruházban vagy ahhoz kapcsolódóan ill Moroccanoil ellentétes vagy nem egyeztethető össze a jelen Szerződéssel, a jelen Szerződés az irányadó. kudarca Moroccanoil a jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvényesítése nem minősül az adott rendelkezésről való lemondásnak, sem az érvényesítési jogról.

ELISMERÉS

A jelen Szerződés a Vevő és a Vevő közötti teljes egyetértést képviseli Moroccanoil az E-áruház használatára vonatkozóan, és hatályon kívül helyez minden korábbi nyilatkozatot vagy nyilatkozatot.

MEGRENDELÉSI KORLÁTOK

Az online megrendelt termékek nem értékesíthetők. Mint olyan, Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy korlátozza a tételenkénti rendelési mennyiséget és a megrendelt termékek napi és havi összértékét.

VALUTA ÉS FORGALMAZÁSI ADÓK

Az e-áruházban minden ár amerikai dollárban értendő. Vevő beleegyezik abba, hogy minden megrendelés kiszállítása a Moroccanoil forgalmi adókötelesek, amelyek azon állam adószáma szerint alkalmazandók, ahová a rendelést kiszállítják. Az adó becslése a megrendelés leadásakor történik, és a tényleges forgalmi adó végső számítása megjelenik a Vevő rendelést visszaigazoló e-mailjén és a csomagolószelvényen.

BIZTONSÁG ONLINE

Az E-Store-ban megadott hitelkártyaadatok VeriSign SSL Tanúsítvány használatával biztonságosak. Az E-áruházban leadott minden rendelés titkosított, ezáltal védve a megrendeléskor leadott hitelkártyaadatokat. Az eddigi legfejlettebb fogyasztói online biztonsági technika használatával Moroccanoil biztosíthatja, hogy minden megrendelés biztonságosan és biztonságosan kerüljön leadásra. Mint olyan, Moroccanoil nem vállal felelősséget a hitelkártya-csalással vagy -lopással kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért.

NEMZETKÖZI MEGRENDELÉSEK

Most, Moroccanoil szigorúan az Egyesült Államok 48 szomszédos államába, valamint Alaszkára és Hawaiira szállítanak. Az Egyesült Államok területeire (például Puerto Ricóra és Guamra) és a fegyveres erőkbe irányuló szállítmányok jelenleg nem érhetők el.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A rendeléssel vagy a megrendelés állapotával kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal Moroccanoil Online Ügyfélszolgálat az 1-888-700-1817 telefonszámon, hétfőtől péntekig 8:30-17:30, vagy e-mailben a következő címen: online áruház@moroccanoil.com segítséget.

MOROCCANOIL A BEAUTY CIRCLE HŰSÉGPROGRAM FELTÉTELEI

A jelen Hűségprogram-szerződésben (a továbbiakban: „Hűségszerződés”) meghatározott feltételek szabályozzák a Moroccanoil Beauty Circle hűségprogram („Program”). A Programban résztvevőkre az itt leírt feltételek vonatkoznak.

A Programba való beiratkozása kifejezetten a jelen hűségszerződés betartásától függ. A Programba való regisztrációval Ön („Ön” vagy „Tag”) beleegyezik abba, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Hűségszerződést, beleértve MoroccanoilHasználati feltételeit és Adatvédelmi szabályzatát, amelyek itt hivatkozásként szerepelnek, és megfelelnek az összes vonatkozó egyesült államokbeli törvénynek és előírásnak. Ha nem ért egyet a jelen Hűségszerződés feltételeivel, kérjük, ne legyen tag, és adott esetben ne szüntesse meg tagságát. A program feltételei érvénytelenek a törvény által tiltott mértékig. Adót lehet alkalmazni, ha a törvény előírja. A Programba való beiratkozása a Program jelenlegi és jövőbeli feltételeinek hatálya alá tartozik. Ez a hűségszerződés semmilyen módon nem változtatja meg az Ön velünk kötött egyéb szerződéseinek feltételeit. Ha nem ért egyet a jelen hűségszerződéssel, a weboldalunk adatvédelmi szabályzatával és a weboldalunk használati feltételeivel, akkor nem jelentkezhet be a programba.

1. TAGSÁG:  A Program felajánlása kizárólagos belátása szerint történik Moroccanoil Israel Ltd. vagy leányvállalatai vagy leányvállalatai (“Moroccanoil” vagy „mi”). A tagság nyitva áll azon magánszemélyek számára, akik az Egyesült Államokban (beleértve annak területeit és birtokait is) legálisan laknak, és legalább 18 évesek, vagy a tag lakóhelye szerinti nagykorúak, attól függően, hogy melyik az idősebb. A Programban való részvétel önkéntes. A Programban való részvételhez semmilyen vásárlás vagy fizetés nem szükséges. A Program csak egyének személyes használatra áll rendelkezésre, és személyenként egy fiókra korlátozódik. Vállalatok, egyesületek vagy más csoportok nem iratkozhatnak be a Programba. alkalmazottai Moroccanoil és eltartottjaik nem vehetnek részt a Programban. Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy korlátozza a Programban résztvevők számát.

2. TAGSÁGI JELENTKEZÉS: A jogosult egyének a látogatással jelentkezhetnek be a Programba Moroccanoil.com (együttesen a „Webhely”), fiók létrehozása és a Programhoz való csatlakozás. Azok a személyek, akik már rendelkeznek fiókkal a Webhelyen, automatikusan beiratkoznak a Programba. Előfordulhat, hogy a regisztrációhoz meg kell adnia teljes nevét, telefonszámát, levelezési címét, e-mail címét és egyéb személyes adatait, valamint meg kell adnia egy jelszót. Miután megadta ezeket az információkat, beiratkozik a Programba, és tagsági fiókot biztosít. Kizárólag Ön felelős fiókinformációi pontosságának megőrzéséért és azok szükség szerinti frissítéséért. A tagoknak meg kell adniuk a szükséges információkat a regisztrációhoz, valamint ahhoz, hogy jogosultak legyenek az előnyökre és jutalmakra, például a vásárláshoz járó ingyenes ajándékokra („Jutalmak”). Egyetlen e-mail címhez csak egy tagi fiók társítható. A Tag fiók tulajdonjogával kapcsolatos vita esetén a tagot tekintjük a regisztrációkor megadott e-mail cím jogosult fióktulajdonosának. Jelen Hűségszerződés értelmében „felhatalmazott számlatulajdonos” az a természetes személy, akit a megadott e-mail címhez egy internetszolgáltató, online szolgáltató vagy más szervezet (pl. vállalkozás, oktatási intézmény stb.) rendelt. felelős az e-mail címek hozzárendeléséért a beküldött e-mail címhez társított domainhez.

3. RÉSZVÉTEL:  A Program egy jutalomprogram, amely minden vásárlás alkalmával pontokkal jár a tagoknak. Minden egyes dollárért, amellyel online tranzakciókra költ, pontokat („pontokat”) szerezhet Moroccanoil.com, kivéve a szövetségi, állami és helyi adókat, szállítási költségeket, alkalmazotti kedvezményeket, kereskedelmi számlavásárlásokat, jótékonysági adományokat, visszaküldéseket, visszatérítéseket és ajándékkártyával vásárolt tételeket, árujóváírásokat, jutalmakat vagy egyéb jutalmakat ("jogosult vásárlások"). ). Ahhoz, hogy vásárlása pontokat szerezhessen, be kell jelentkeznie a Tagsági fiókjába a vásárláskor; vagy adja meg Programtagjának azonosítóját (vagyis a Programban regisztrált e-mail címét), amikor a jogosult vásárlást végrehajtja. Ha egy megfelelő vásárlásból küld vissza termékeket, a megfelelő számú Pont automatikusan levonásra kerül számlaegyenlegéből. Moroccanoil saját belátása szerint további Pontokat is biztosíthat bizonyos tranzakciókkal és promóciókkal kapcsolatban. Pontokat gyűjthet, és elérheti a Program hűségszintjét, ha jogosult vásárlásokat hajt végre, vagy bizonyos egyéb programműveleteket hajt végre. Ha pontokat szerzel, és elérsz egy bizonyos hűségszintet, jogosult lehetsz bizonyos, az adott szintre vonatkozó Jutalmakra, amelyek időről időre változhatnak, és korlátozottan ajánlhatók fel. A jogosult vásárlások és a Pontok megszerzésére és a Program hűségszintjeinek elérésére szolgáló egyéb lehetőségek felkerülnek a Webhelyre, vagy közzétehetők más médián keresztül (például marketingkommunikációban és közösségi médiában). Látogassa meg a GYIK-et, ha többet szeretne megtudni a pontszerzésről és a program hűségszintjeinek eléréséről.

4. PONTOK:  A pontoknak nincs készpénzértékük, nem átruházhatók, és sem egészben, sem részben nem válthatók készpénzre. Csak az a Tag gyűjthet Pontokat vagy Jutalmakat, aki a megfelelő vásárlás során a termékekért fizet. A pontok nem képezik a tagok vagy más személyek tulajdonát, és nem közvetíthetők, nem cserélhetők el, nem zálogba adhatók, ajándékozhatók, értékesíthetők vagy más módon ellenérték fejében átruházhatók, kivéve, ha Moroccanoil vagy a jelen hűségszerződés kifejezetten előírja, és a pontok minden olyan átvétele vagy felhasználása, amely megsérti a jelen Szerződési feltételeket, érvényteleníti az ilyen pontokat. Sem a számlák, sem a jutalmak vagy pontok nem oszthatók meg vagy nem kombinálhatók. A megszerzett pontok a megszerzésük után 72 óráig nem válthatók be. A pontokat nem lehet összevonni vagy más típusúra átvinni Moroccanoil előléptetés vagy díj. 12 hónapos inaktivitás után a pontok lejárhatnak. Az inaktivitás egy olyan időszak, amely alatt a Tag nem szerez Pontokat, vagy nem vált be Pontokat.

5. JUTALMAK ÉS MEGVÁLTÁS:  A Jutalom megszerzéséhez szükséges Pontok számát a Moroccanoil saját belátása szerint, és az Ön előzetes értesítése nélkül módosítható. Megtekintheti, hogy hány Pontot gyűjtött össze, ha bejelentkezik online Moroccanoil fiókját, és meglátogatja fiókadatait. A jutalmakat beválthatja fiókjához való hozzáféréssel a következő címen: moroccanoil.com. Miután kiválasztotta a jutalmat, kap egy egyedi kódot („Kód”), amelyet meg kell adnia a vásárláskor, a fizetéskor. A Jutalom beváltásához felhasznált pontok levonásra kerülnek a Tagsági fiókodban elérhető összes Pontból. A pontok nem használhatók fel vásárlásra Moroccanoil ajándékutalványok, jótékonysági cikkek, promóciós értékkészletek, forgalmi adó vagy szállítási díjak. Fenntartjuk a jogot a Jutalmak megváltoztatására, a Pontok megszerzésére és az egyes programszintek elérésére, valamint arra, hogy miként értékeljük és jutalmazzuk jogosult vásárlásait és egyéb programtevékenységeit. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a Programban vagy bármely adott szintre jogosult vásárlások vagy tevékenységek számát, a jutalmak számát vagy típusait, amelyeket bármely adott szinten, egy adott időszakban vagy a a Program időtartama, vagy ezek bármely kombinációja. A jutalmak csak a Webhelyen válthatók be, kivéve, ha másként kifejezetten engedélyezi Moroccanoil. A jutalmakat nem vonhatod össze semmilyen más kuponnal vagy promócióval. A jutalmak nem cserélhetők vagy visszaküldhetők más termékre vagy szolgáltatásra vagy pénzbeli visszatérítésre. A Programon keresztül elérhető termékek kizárólag személyes használatra szolgálnak. Nem értékesítheti vagy értékesítheti tovább a Programon keresztül tőlünk vásárolt vagy egyéb módon kapott termékeket. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül töröljünk vagy csökkentsünk minden olyan kitöltendő rendelést vagy olyan terméket, amelyet az Ön számára biztosítunk, amelyről úgy gondoljuk, hogy saját belátásunk szerint a jelen hűségszerződés megsértését eredményezheti. A Jutalmak és a Kódok lejárhatnak, ha a Tag nem váltja be azokat a kiállításukat követő 12 hónapon belül.

6. KOMMUNIKÁCIÓ:  Tagként rendszeresen kaphat marketing e-maileket a következőtől Moroccanoil a Programról. Bármikor leiratkozhat a marketing e-mailekről, de a programban való tagságával kapcsolatos operatív e-maileket továbbra is küldjük Önnek. Ilyen például az üdvözlő e-mail, a jutalomfrissítések stb.

7. JUTALMAZÁS TOVÁBBI FELTÉTELEK: Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy a Program bármely aspektusát bármikor, értesítéssel vagy anélkül törölje, módosítsa vagy korlátozza. A Programban való tagság bármikor visszavonható. A tagság át nem ruházható. A Programmal való bármilyen visszaélés, a Program feltételeinek be nem tartása vagy bármilyen megtévesztés a Tagság visszavonását vonhatja maga után, és befolyásolja a Programba való további regisztrációra való jogosultságot. További, Moroccanoil fenntartja a jogot arra, hogy minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vegyen, legyen az elérhető törvényi vagy méltányos, büntetőjogi vagy polgári jogi úton, abban az esetben, ha a Tag becsapja vagy visszaél a programmal, nem tartja be a Program bármely feltételeit, vagy hamis nyilatkozatot tesz a Moroccanoil. Programvásárlások, amint az a Moroccanoil feljegyzéseket, helyesnek kell tekinteni és Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy bármely tranzakció minősítését meghatározza, és a Jutalom alapján bármikor kijavítsa vagy módosítsa Moroccanoil számlainformációk nyilvántartása és kiszámítása. Moroccanoil nem vállal felelősséget a cím vagy egyéb elérhetőségi adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt elveszett kommunikációért vagy jutalmakért. A Programra New York állam (USA) törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a törvények és elvek ütközésére. Továbbá a Programban részt vevő Tagok kizárólag New York állam állami vagy helyi bíróságainak joghatósága alá tartoznak a jelen hűségszerződésből eredő viták elbírálása tekintetében. A jutalmakra kivetett adók vonatkozhatnak, ha a törvény előírja. Minden adófizetési kötelezettség, beleértve a közzétételt is, kizárólag a Tag felelőssége. A jutalmak egyenlege és értéke időről időre frissül a Programban. Kérjük, ellenőrizze fiókadatait a legfrissebb Pontegyenlegekért. Moroccanoil saját belátása szerint lemondhat a jelen feltételek betartásáról, és időről időre promóciókat indíthat, amelyek fokozott előnyöket biztosítanak a kiválasztott tagok számára. Az előbbiek ellenére, MoroccanoilA jelen hűségszerződés szerinti bármely jogának gyakorlásának elmulasztása, vagy e jogok érvényesítésének vagy gyakorlásának késedelme nem jelenti az ilyen jogokról való lemondást. Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy egy vásárlást vagy más tevékenységet nem megfelelően alkalmaztak fiókjában, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben info@moroccanoil.com. Az e-mailben meg kell adni a Programhoz társított nevét és e-mail címét, a Program tevékenységének dátumát és a felmerült problémát. A programmal vagy a tagfiókjával kapcsolatos további információkért írjon nekünk az info@ email címre.moroccanoil. Com.

8. FELMONDÁS: A Programnak nincs előre meghatározott megszűnési dátuma, és a következő időpontig folytatódhat Moroccanoil, saját belátása szerint úgy dönt, hogy kijelöli a Program befejezési dátumát. Abban az esetben, ha a Program megszűnik, Moroccanoil értesíti Önt a felmondás dátumáról. Moroccanoil fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül törölje a Tag számláját egy év fiók inaktivitás után. A számláról inaktivitás miatt eltávolított Pontok nem hosszabbíthatók meg, készpénz-visszatérítés vagy egyéb csere nem engedélyezett. Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy deaktiváljon egy olyan fiókot, amelyen csalárd tevékenység vagy bármilyen technikai hiba eredményeként pontokat szereztek. A fiók újraaktiválásához, vagy ha törölni szeretné a programba való jelentkezést, vagy kéri, hogy ne közöljék veled, értesítenie kell Moroccanoil info@moroccanoil.com. Minden összegyűjtött Pont elveszik, ha a Tagsági fiókod lejár vagy megszűnik, és a fennmaradó Pontokat nem tudod beváltani Jutalomra.

9. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK:  A PROGRAMBAN RÉSZVÉTELÉVEL ÉS A JUTALOM VÁLTÁSÁVAL A TAG ELFOGADJA, HOGY MOROCCANOIL ÉS KAPCSOLATOS VÁLLALATAI ÉS LEÁNYVÁLLALATAI ÉS TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, KÉPVISELŐI ÉS ÜGYNÖKSÉGEI (EGYÜTTESEN A „KIBOCSÁTOTT FELEK”) NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET EGY BEMÉRÉRT, MINDEN FELELŐSSÉGÉRT. SZEMÉLYEKNEK BÁRMILYEN SÉRÜLÉSEK, VESZTESÉGEK VAGY KÁROK (BEÉLETETETT KORLÁTOZAT NÉLKÜL, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETÉSŰ VAGY PÉLDA SZEMÉLYI SÉRÜLÉST BEÉLETETT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET KÖZVETETTan, A PROGRAMMAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN MEGTETT VAGY ELHANNYULÓ INTÉZKEDÉSBŐL, A PONTOK FIÓKBA TÖRTÉNŐ HIBÁJA KIVÉTELÉVEL. A KIBOCSÁTOTT FELEK NEM FELELŐSEK A) BÁRMILYEN TAGSÁGI KÉRELEM, ADATOK, LEVELEK VAGY JUTALMAK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY RÉSZVESZTÉSÉRT, VAGY KÉSEDÉSÉRT; (B) HITELEK VAGY JUTALMAK LOPÁSA VAGY ENGEDÉLYEZETLEN BEVÁSÁRLÁSA, VAGY JUTALOM FELHASZNÁLÁSA, AMELY AZ ALKALMAZOTT KÖRÜLMÉNYEKBEN OKOZOTT, VAGY KÉPVISELŐINK, ÜGYN. (C) HARMADIK FELEK BÁRMILYEN CSELEKVÉSE VAGY MULASZTÁSA; VAGY (D ) A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN KÖZZÉTETT HIBÁKAT, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, BÁRMILYEN NYOMTATÁSI HIBÁT, LEÍRÁSI HIBÁT, ÉS A HITELEK HITELEZÉSÉBEN VAGY TERHELÉSÉBEN VONATKOZÓ HIBÁT. FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY BÁRMILYEN HIBÁT FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL KIJAVÍTJUK. A felszabadult felek semmilyen esetben nem felelnek meg Önnek az ellenőrzésen kívüli okok miatti késedelemért vagy elmulasztásáért, ideértve a korlátozás nélkül, bármely Isten cselekedetét és háborús cselekedeteit, természeti katasztrófáját, terrorizmust vagy bármilyen cselekedetet vagy cselekedetet vagy HARMADIK FÉL KIHAGYÁSA.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, KIVÉVE A JELEN PROGRAMSZABÁLYZATBAN KÜLÖNLEGES EGYÉBEN BIZTOSÍTOTTAT, MINDENT A PROGRAMRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE AZ OLDALT ÉS A JUTALMAZÁST, „AHOGY VAN”, „AHOGY VAN”, SEMMILYEN FOGLALKOZÁS, KORLÁTOZOTT GARANCIA NÉLKÜL , AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ VÉLEMEZTETT GARANCIA. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT VAGY A VÉLEMEZTETETT GARANCIA KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK ESETÉN NEM ALKALMAZHATÓ.

EZ A RÉSZ TÚL TÚLÉL A TAG PROGRAMBAN VALÓ BEJEGYZÉSÉNEK MEGSZŰNÉSÉT.

MOROCCANOIL AUTOMATIKUS SZÁLLÍTÁSI PROGRAM

Felhasználási feltételek

Az alábbiakban ismertetjük a feltételeket ("Szabályzatok") az automatikus kézbesítési programunkhoz ("Automatikus feltöltés”). Ezek a feltételek Ön és Moroccanoil Israel Ltd. és/vagy leányvállalatai (“Moroccanoil”, „mi” vagy „mi”), és szabályozzák az Ön és a vonatkozó jogainkat és kötelezettségeinket. A Feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és Moroccanoil az automatikus kézbesítési programmal kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy a moroccanoilA .com webhelyet is a miénk szabályozza Szabályzatok és Feltételek (link beszúrása) és Adatkezelési tájékoztató, valamint minden egyéb vonatkozó feltétel, feltétel, korlátozás és követelmény a moroccanoil.com webhely, amelyek mindegyike (időről időre frissítve) szerepel a jelen Feltételekben. Az Automatikus kézbesítési programunkon keresztül leadott rendeléssel Ön elfogadja ezeket a feltételeket, korlátozásokat és követelményeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket.

Hogyan működik:

Az automatikus kézbesítési program tartalmazza a Gyakran Ismételt Kérdések oldalon felsorolt ​​összes előnyt, amelyek a jelen Feltételek részét képezik. Moroccanoil fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa az automatikus kézbesítés előnyeit, beleértve a kedvezmény összegét (ha vannak), a szállítási engedményeket (ha vannak), és az engedményösszeg meghatározásához használt jogosultságot. Minden változás a jövőbeli rendelésekre vonatkozik, beleértve az automatikus kézbesítés jelenlegi előfizetőit is.

Automatikus kiszállítású termékek

Az automatikus kézbesítési program választható Moroccanoil keresztül értékesített termékek moroccanoil.com webhely. Automatikus kézbesítésünk csak az Egyesült Államok kontinentális részén lévő címekre szállító ügyfelek számára érhető el. Az Automatikus kézbesítés programban való részvétele személyes jellegű, és nem ruházhatja át vagy ruházhatja át az Automatikus kézbesítési programban való részvételét vagy bármely előnyét harmadik félnek a mi engedélyünk nélkül.

Az automatikus kézbesítés program előnyei és az automatikus kézbesítés korlátozott ideig tartó speciális automatikus kézbesítési akciói csak azokra a jogosult termékekre vonatkoznak, amelyeknél megjelenik az Automatikus kézbesítés üzenet, és csak akkor, ha az Automatikus kézbesítés kézbesítési módot választja. Az automatikus kiszállítás a készlet erejéig jó. A speciális, korlátozott ideig tartó automatikus kézbesítési promóciók csak a hatálybalépésük idején érvényesek.

Az automatikus kézbesítési program keretében minden visszaküldésre vonatkozik Moroccanoil'S Visszatérítési és visszatérési irányelvek. Automatikus kézbesítési programunk érvényét veszti, ha azt tiltják.

Fizetés, megújítás és lemondás

Az Ön fizetési módjára felszámított teljes költség minden egyes automatikus kézbesítési rendelés esetén a tétel költsége a megrendelés feldolgozása napján, levonva az automatikus kézbesítési engedményt (ha van), plusz a vonatkozó forgalmi adó.  Moroccanoil Az ajándékkártyák nem használhatók fel automatikus kézbesítésű rendelések fizetésére.

Az egyes automatikus kézbesítésű tételek szállításának díja az automatikus kézbesítési fiók létrehozásához használt fizetési módra vagy az Ön által meghatározott egyéb módon kerül kiszámlázásra. Abban az esetben, ha frissítenie kell Automatikus kézbesítési fiókjának fizetési adatait, törölnie kell az Automatikus kézbesítési rendelést, és újat kell leadnia.

Ha az automatikus kézbesítési rendelése átmenetileg nincs raktáron, erről e-mailben értesítjük, és amint újra raktáron van, kiszállítjuk megrendelését és megterheljük a fizetési módot. Ha ezen időszak alatt szeretné lemondani rendelését, kérjük, kövesse az alább felsorolt ​​lemondási módokat.

Az automatikus kézbesítés mindaddig érvényben marad, amíg le nem mondja. Bármikor lemondhatja az automatikus kézbesítés oldalt, amelyet a fiókprofiljába bejelentkezve találhat meg a következő címen: moroccanoil.com címen vagy telefonon MoroccanoilÜgyfélszolgálata az (1-888-700-1817) telefonszámon. A törlés azonnali hatályú, kivéve, ha az elállásra a termék szállítási dátuma előtt kevesebb mint negyvennyolc (48) órával kerül sor, ebben az esetben a lemondást a következő szállítmányra kell feldolgozni. Ha egy tételnél lemondja az automatikus kézbesítést, majd újra aktiválja, akkor előfordulhat, hogy az automatikus kézbesítési tételre alkalmazott kedvezmények nem azonosak a lemondás időpontjában érvényes engedménnyel. Ha a program automatikus kézbesítési engedményének százaléka megváltozik, vagy az automatikus kézbesítés bármely más előnye megváltozik, az új kedvezmény és/vagy előnyök az adott cikk jövőbeli szállítmányaira vonatkoznak.

Azáltal, hogy részt vesz az automatikus kézbesítési programunkban, és megadja hitelkártyaadatait, beleegyezik, hogy hitelkártyaadatait tárolja Moroccanoil. Minden hitelkártya-információ megfelelően titkosítva van, így biztosítva, hogy minden megrendelés biztonságosan és biztonságosan kerüljön leadásra. Mint olyan, Moroccanoil nem vállal felelősséget a hitelkártya-csalással vagy -lopással kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért.

A jelen Általános Szerződési Feltételek változásai

Moroccanoil saját belátása szerint módosíthatja a jelen Feltételeket (beleértve az összes vonatkozó feltételt, feltételt, korlátozást és követelményt a Moroccanoil.com webhelyen), előzetes értesítés nélkül. Ha a jelen Feltételek bármely módosítását érvénytelennek, érvénytelennek vagy bármilyen okból kikényszeríthetetlennek találják, a változtatás elválasztható, és nem érinti a fennmaradó változtatások vagy feltételek érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen Feltételek módosítása utáni folyamatos részvétele a változtatások elfogadását jelenti. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, törölnie kell az automatikus kézbesítést.

Oktatás bármikor, bárhol

Hozzáférés az inspiráló és oktatóvideókhoz, valamint a színelméletről, a termékalkalmazásokról, a szabadalmaztatott technológiánkról és egyebekről szóló önálló tanulási lehetőségekhez. Kérdezze színszakértőinket minden hajfestéssel kapcsolatban! Elérhető iOS és Android mobil- és táblagépekre.

TALÁLJA MEG KÖZÖSSÉGÉT

@moroccanoilmert