Zasady rozdawania nagród

Framar x Moroccanoil Rozdanie na Instagramie

Oficjalne zasady

(„Oficjalne zasady”)

 

Brak konieczności zakupu, aby wziąć udział lub wygrać. ZAKUP LUB PŁATNOŚĆ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ.

 

 1. Wybieralność:

 

Framar x Moroccanoil Rozdanie na Instagramie @moroccanoilpro („Loteria”) jest dostępna dla legalnych mieszkańców pięćdziesięciu (50) stanów USA (w tym Dystryktu Kolumbia) oraz dla mieszkańców Kanady, którzy osiągnęli pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania. Loterie są nieważne w Puerto Rico, Guam i Siłach Zbrojnych. Loteria jest również nieważna tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. Pracownicy lub zleceniobiorcy MOROCCANOIL, INC. lub dowolny z jej odpowiednich oddziałów, spółek zależnych lub agencji reklamowych, lub jakakolwiek inna firma lub osoba zaangażowana w projektowanie, produkcję, realizację lub dystrybucję Loterii oraz ich najbliższa rodzina (małżonek, rodzice i przybrani rodzice, rodzeństwo i przyrodni rodzeństwo, dzieci i pasierbowie) oraz członkowie gospodarstwa domowego (osoby, które dzielą to samo miejsce zamieszkania przez co najmniej trzy (3) miesiące w roku) każdego takiego pracownika lub wykonawcy nie kwalifikują się. Loterie podlegają wszystkim obowiązującym federalnym, stanowym i lokalnym przepisom i regulacjom. Uczestnictwo oznacza pełną i bezwarunkową zgodę uczestnika na niniejsze Oficjalne zasady i decyzje Sponsora (zdefiniowane poniżej), które są ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z loterią. Zdobycie nagrody jest uzależnione od spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Sponsor:

 

Moroccanoil, Inc., 135 Wschód 57th Street, 3rd floor, Nowy Jork, NY 10022 („Sponsor”)

 

 1. Okres zgłaszania loterii:

 

Okres przesyłania do loterii rozpoczyna się 10 lipca 2023 r. od momentu opublikowania relacji lub postu ogłaszającego loterię („Post”) na Instagramie do 14 lipca 2023 r. o godz. 11:59 czasu wschodniego („Okres przesyłania do loterii”). Sponsor jest oficjalnym chronometrażystą tej loterii.

 

 1. Jak wejść:

 

W okresie przyjmowania loterii możesz wziąć udział, wykonując @moroccanoilpro + @framar na Instagramie, zostawiając komentarz pod Postem, oznaczając znajomego i polubienie Postu. Aby otrzymać bonusowy wpis, udostępnij dalej w swoich relacjach i oznacz nas. Nieograniczona liczba wejść na osobę.

 

Przystępując do Loterii, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś iw pełni zgadzasz się z niniejszymi Oficjalnymi Zasadami. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za utracone, spóźnione, niekompletne, nieważne lub źle skierowane zgłoszenia, które zostaną zdyskwalifikowane, ani za jakiekolwiek problemy mechaniczne, ludzkie lub elektroniczne.

 

 1. Losowy rysunek:

 

Zwycięzca/zwycięzcy i ich nominowani zostaną wybrani losowo w dniu lub około 27 lipca 2023 r. spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych w okresie przyjmowania loterii. Szanse na wygraną zależą od liczby otrzymanych kwalifikujących się wpisów. Przystępując do loterii, uczestnicy w pełni i bezwarunkowo wyrażają zgodę na związanie się niniejszymi Oficjalnymi zasadami i decyzjami Sponsora, które będą ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach dotyczących loterii. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej. Potencjalny zwycięzca/zwycięzcy muszą postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odbioru nagrody podanymi w pierwszym powiadomieniu i wszelkimi późniejszymi instrukcjami dotyczącymi odbioru, w przeciwnym razie cała nagroda przepadnie. Zwycięstwo podlega weryfikacji uprawnień i zgodności ze wszystkimi warunkami niniejszych Oficjalnych zasad. Brak odpowiedzi na wstępne powiadomienie w ciągu pięciu (5) dni spowoduje dyskwalifikację. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca/zwycięzcy będą musieli podpisać i odesłać w ciągu pięciu (5) dni, o ile jest to zgodne z prawem, umowę ogólną i formularz zgody, które zostaną dostarczone zwycięzcy/zwycięzcom w odpowiednim czasie. Jeśli nie można skontaktować się ze zwycięzcą (zwycięzcami) w pierwszych dwóch (2) próbach, nie podpisze i nie zwróci Umowy ogólnej i Formularza zgody w wymaganym terminie (jeśli dotyczy), jeśli jakiekolwiek powiadomienie o wygranej zostanie zwrócone jako niemożliwe do dostarczenia, jeśli zwycięzca (zwycięzcy) odrzuci swojej nagrody lub w przypadku niezgodności z niniejszymi Oficjalnymi zasadami i wymaganiami, taka nagroda przepada, a spośród wszystkich pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń może zostać wybrany inny zwycięzca lub zwycięzcy. W przypadku przepadku nagrody żadne odszkodowanie nie zostanie przyznane.

 

 1. Nagroda:

 

Łącznie trzech (3) zwycięzców otrzyma nagrodę o wartości około 390.92 USD, składającą się z:

 

Moroccanoil Przybliżona wartość 281 USD

 • Torba moro
 • 1 Rozjaśniacz w pudrze Blonde Voyage 2 funty – 42.00 USD
 • 3 Framar x Moroccanoil Folie – 42,00 $
 • Ash Gold Try Me Kit (zawiera dewelopera – 26.00 USD
 • Szampon do pielęgnacji koloru 33.8 FL. OZ/ 1L – 37.50 USD
 • Odżywka do pielęgnacji koloru 33.8 FL. OZ/ 1L – 37.50 USD
 • Moroccanoil Kuracja 10 ml – 5 próbek do podzielenia się z klientami
 • Moroccanoil Treatment Light 10 ml – 5 próbek do podzielenia się z klientami
 • Krem do rąk – 22.00 USD
 • Balsam do ciała – 28.00 USD
 • Żel pod prysznic – 20.00 USD
 • Klipsy do cięcia – 26.00 USD

 

i

 

Przybliżona wartość Framar 109.92 USD

 • Powrót w czarnym wyskakującym okienku – 21.99 USD
 • Badass Blue Pop-Up – 21.99 USD
 • Pastelowy klips do pazurów – 14.99 USD
 • Szczotka wentylacyjna – 12.99 USD
 • Zestaw Potrójnego Zagrożenia – 8.99 USD
 • Czarne uchwyty aligatora – 8.99 USD
 • Zestaw Power Painter – 9.99 USD
 • Zestaw Big Daddy – 9.99 USD

 

(nagroda")

 

Wartości nagród podane są w dolarach amerykańskich (USD) i są przybliżone. Brak ekwiwalentu pieniężnego za nagrody. Nagrody są niezbywalne i nie zostaną dokonane żadne zamiany, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie według wyłącznego uznania Sponsora. Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia wymienionej nagrody inną o tej samej lub większej wartości z dowolnego powodu. Zwycięzcy są odpowiedzialni za uiszczenie wszystkich podatków i opłat związanych z otrzymaniem i/lub wykorzystaniem nagrody. Szanse na wygranie nagrody zależą od łącznej liczby otrzymanych kwalifikujących się zgłoszeń. Nagroda jest przyznawana „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom w ciągu 2-3 tygodni. Jeśli z powodu błędu drukarskiego, typograficznego lub innego, zgłoszona zostanie większa liczba nagród niż liczba określona w niniejszych Oficjalnych zasadach, wszystkie osoby, które zgłoszą rzekomo uzasadnione roszczenia, zostaną uwzględnione w losowaniu, w którym zostanie przyznana ogłoszona liczba nagród dostępnych w danej kategorii nagród. Nie zostanie przyznana większa niż ogłoszona liczba nagród. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy przesyłką lądową na koszt Sponsora.

 

 1. Warunek wejścia:

 

Przystępując, każdy uczestnik zgadza się przestrzegać i być związany niniejszymi Oficjalnymi zasadami oraz decyzjami Sponsora, które są wiążące i ostateczne we wszystkich sprawach związanych z loterią.

 

 1. Wydanie:

 

Biorąc udział, każdy uczestnik zgadza się: (a) zwolnić i chronić Sponsora, Instagram oraz ich odpowiednie spółki macierzyste, zależne i stowarzyszone, dostawców nagród i wszelkie inne organizacje odpowiedzialne za sponsorowanie, realizację, administrowanie, reklamowanie lub promowanie Loterii , oraz wszystkich ich byłych i obecnych funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli (łącznie „Zwolnione Strony”) przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami i odpowiedzialnością, w tym między innymi zaniedbaniami i odszkodowaniami dobroczynne wobec osób i mienia, w tym między innymi naruszenie prywatności (przywłaszczenie, wtargnięcie, publiczne ujawnienie prywatnych faktów, fałszywe światło w oczach opinii publicznej lub inna teoria prawna), zniesławienie, oszczerstwo, zniesławienie, naruszenie prawa do wizerunku, naruszenie znaku towarowego, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, szkody majątkowe, śmierć lub obrażenia ciała wynikające lub związane ze zgłoszeniem uczestnika, utworzeniem zgłoszenia lub przesłaniem zgłoszenia, udziałem w loteriach, przyjęciem lub użyciem lub niewłaściwym użyciem nagroda (w tym wszelkie podróże lub działania z nimi związane) i/lub transmisja, wykorzystanie lub wykorzystanie wpisu; oraz (b) zabezpieczać, bronić i chronić Sponsora przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami i zobowiązaniami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi lub związanymi z udziałem uczestnika w Loteriach i/lub akceptacją, wykorzystaniem lub nadużycie nagrody.

 

8.1 Zwolnienie — Quebec: Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do mieszkańców Quebecu. Sekcja 8 niniejszego dokumentu ma zastosowanie do mieszkańców Quebecu, z wyjątkiem tego, że zwolnienie nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu obrażeń ciała lub śmierci ani nie może być interpretowane w taki sposób, że Sponsor byłby zwolniony z konsekwencji własnego działania lub akt jej przedstawiciela.

 

 1. Reklama:

 

O ile nie jest to zabronione, udział w Loterii oznacza zgodę zwycięzcy na wykorzystanie przez Sponsora i jego agentów imienia i nazwiska, wizerunku, fotografii, zdjęcia, głosu, opinii i/lub miasta oraz stanu lub prowincji do celów promocyjnych we wszelkich mediach na całym świecie, bez dalszych płatność lub wynagrodzenie.

 

 1. Ogólne warunki:

 

Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia i/lub modyfikacji Loterii lub dowolnej jej części, jeśli jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub jakikolwiek inny czynnik pozostający poza uzasadnioną kontrolą Sponsora naruszy integralność lub prawidłowe funkcjonowanie Loterii, zgodnie z ustaleniami Sponsora w według własnego uznania. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdej osoby, która uzna, że ​​manipuluje procesem zgłoszenia lub przebiegiem Loterii lub działa z naruszeniem niniejszego Oficjalnego Regulaminu lub jakiejkolwiek innej promocji albo w sposób niesportowy lub destrukcyjny. Wszelkie próby podejmowane przez jakąkolwiek osobę w celu celowego podważenia uzasadnionego działania Loterii mogą stanowić naruszenie prawa karnego i cywilnego, a w przypadku takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Niewyegzekwowanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszego Oficjalnego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego postanowienia.

 

 

 

 

 1. Granice odpowiedzialnosci:

 

Zwolnione Strony nie ponoszą odpowiedzialności za: (a) wszelkie nieprawidłowe lub niedokładne informacje, spowodowane przez uczestników, błędy w druku lub przez jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane lub wykorzystywane w Loterii; (b) wszelkiego rodzaju awarie techniczne, w tym między innymi awarie, przerwy lub rozłączenia sprzętu lub oprogramowania sieciowego; (c) nieuprawniona interwencja człowieka w jakiejkolwiek części procesu zgłoszenia lub Loterii; (d) błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić przy administrowaniu Loteriami lub przetwarzaniu zgłoszeń; lub (e) jakiekolwiek obrażenia lub szkody na osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem uczestnika w Loterii lub otrzymaniem lub wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zostanie potwierdzone, że wpis uczestnika został błędnie usunięty, zagubiony lub w inny sposób zniszczony lub uszkodzony, jedynym środkiem zaradczym uczestnika jest inny wpis w Loterii. Nie więcej niż podana liczba nagród zostanie przyznana.

 

11.1 Ograniczenia odpowiedzialności — Quebec: Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do mieszkańców Quebecu. Sekcja 11 niniejszego dokumentu ma zastosowanie do mieszkańców Quebecu, z tym wyjątkiem, że ograniczenie odpowiedzialności nie może być interpretowane w taki sposób, że Sponsor byłby zwolniony z konsekwencji własnego działania lub działania jego przedstawiciela.

 

 1. Sprzeczanie się:

 

Uczestnik zgadza się, że: (a) wszelkie spory, roszczenia i przyczyny powództwa wynikające z lub związane z niniejszymi loteriami lub jakąkolwiek przyznaną nagrodą będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego; (b) wszelkie spory, roszczenia i powództwa wynikające z lub związane z niniejszym loterią lub jakąkolwiek przyznaną nagrodą będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych lub odpowiedni Sąd Stanu Nowy Jork z siedzibą w hrabstwie Nowy Jork , Nowy Jork; (c) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczone do rzeczywistych poniesionych kosztów, w tym kosztów związanych z uczestnictwem w tej Loterii, ale w żadnym wypadku nie będą dotyczyć honorariów adwokackich; oraz (d) w żadnych okolicznościach uczestnik nie będzie mógł uzyskać nagród, a uczestnik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia odszkodowań karnych, przypadkowych i wynikowych oraz wszelkich innych odszkodowań, z wyjątkiem rzeczywistych wydatków z własnej kieszeni, a także wszelkich prawa do pomnożenia lub zwiększenia w inny sposób odszkodowania. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC POWYŻSZE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków uczestnika i Sponsora w związku z loterią będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanowym stanu Nowy Jork, bez wprowadzania w życie jakiegokolwiek wyboru prawa lub norm kolizyjnych (stanu Nowy Jork lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które spowodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż stan Nowy Jork.

 

12.1 Spory — Quebec: Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie mieszkańców Quebecu. Wszelkie spory dotyczące przeprowadzenia lub organizacji konkursu reklamowego można kierować do Régie des alcools, descourses et des jeux („Régie”) w celu wydania orzeczenia. Wszelkie spory dotyczące przyznania nagrody można kierować do Régie wyłącznie w celu pomocy stronom w osiągnięciu ugody.

 

 1. Siła wyższa:

 

W żadnym wypadku Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wynikające lub spowodowane bezpośrednio lub pośrednio siłami pozostającymi poza jego kontrolą, w tym między innymi strajkami, przerwami w pracy, wypadkami, aktami wojny lub terroryzmu, ograniczeń związanych z COVID-19, zamieszek cywilnych lub wojskowych, katastrof nuklearnych lub naturalnych lub klęsk żywiołowych, epidemii, pandemii, chorób, kwarantanny i przerw, utraty lub nieprawidłowego działania mediów, łączności lub usług komputerowych (oprogramowania i sprzętu) ( „Wystąpienie Siły Wyższej”). Sponsor może, według własnego uznania, zapewnić rozwiązanie zastępcze wystąpienia Siły Wyższej (takie jak alternatywna nagroda itp.).

 

 1. Dane osobowe Uczestnika:

 

Sponsor będzie przetwarzał dane osobowe zebrane od uczestników wyłącznie zgodnie z polityką prywatności Sponsora, która jest dostępna na następujących stronach internetowych w zależności od lokalizacji uczestników:

 

 • US:
  • https://www.moroccanoil.com/us_en/about/legal/
 • Kanada:
  • angielski: https://www.moroccanoil.com/ca_en/about/legal/
  • Francuski: https://www.moroccanoil.com/ca_fr/about/legal/

 

Ta loteria nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Instagramem. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące promocji należy kierować do Sponsora.

 

 

 

Le concours Instagram « Framar x Moroccanoil »

 

Règlement of oficjalny

(le «Règlement oficiel»)

 

 

Aucun achat n'est nécessaire pour participer ou gagner. UN ACHAT OU UN PAIEMENT DE QUELQUE NATURA QUE CE SOIT N'AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER.

 1. Uprawnienia:

 

Le concours Instagram « Framar x Moroccanoil » (le « Concours ») est ouvert aux résidents autorisés des cinquante (50) États américains (y compris le District de Columbia), et aux résidents du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur État ou Province de résidence. Le Concours n'est pas valable à Porto Rico, Guam et l'armée. Le Concours n'est pas non plus valable là où la loi l'interdit. Les pracés ou indépendants de indépendants MOROCCANOIL, INC. ou de l'une de ses sociétés affiliées, filiales, agences de publicité ou de toute autre société ou personne impliquée dans la conception, la production, l'exécution ou la distribution du Concours, ainsi que les membres de leur famille immédiate (conjoint, parents et beaux-parents, frères et sœurs par Alliance ou non, enfants par Alliance ou non) et les membres du ménage (personnes qui partagent la même résidence au moins trois (3) mois par an) desdits Employers ou Indépendants ne sont pas éligibles. Le Concours est soumis à toutes les lois et réglementations fédérales, nationales et locales stosowne. La partition vaut acceptation complète et inconditionnelle par le ou la uczestnik·e du présent Règlement officiel et des décisions du Commanditaire (tel que défini ci-dessous), qui sont définitifs et contraignants pour toutes les pytania liées au Concours. Pour pouvoir remporter le prix, il faut remplir toutes les énoncées dans le présent Règlement.

 1. Sponsorzy:

 

Moroccanoil, Inc., 135 East 57th Street, 3rd floor, New York, NY 10022 (le « Commanditaire »)

 

 1. Okres uczestnictwa au concours:

 

Okres uczestnictwa w Concours rozpocznie się 10 lipca 2023 r. Ogłoszenie historii Concours est déployée na Instagramie i zakończy się 14 lipca 2023 r. o 23:59 XNUMX HNE (la « Okres uczestnictwa w konkursie »). Le Commanditaire est le chronométreur officiel de ce Concours.

 1. Jak uczestniczyć :

 

Wisiorek la Période de partition au concours, vous pouvez participer :

 • w celu publikacji Wzmianki na Instagramie par @moroccanoilpro (la «Publikacja»);
 • w suivant @moroccanoilpro et @framar na Instagramie;
 • en commentant et en identifiant un ami sur la Publikacja;
 • Entrée bonus en partageant la Publication dans tes stories Instagram et enous taguant.
 • Entrées illimitées par personne.

 

En vous inscrivant au Concours, vous indiquez que vous avez lu, compris et pleinement approuvé le présent Règlement officiel. Le Commanditaire n'est pas responsable des distributions perdues, tardives, incomplètes, invalides ou mal acheminées qui seront disqualifiées, ni des problèmes de toute sorte, qu'ils soient de nature mécanique, humaine ou électronique.

 1. Rodzaj sortowania:

 

Les gagnant·e·s et la personne qu'ils ou elles auront désignée seront sélectionné·e·s par tirage au sort le 27 juillet 2023 ou autour de cette date parmi toutes les inscriptions admissibles reçues pendant la Période de partition au concours. Les Chance de Gagner Dépendent du Nombre de Uczestnictwa Admissibles Reçues. En s'inscrivant au Concours, les uczestnik·e·s acceptent pleinement et inconditionnellement d'être lié·e·s par le présent Règlement officiel et les décisions du Commanditaire, qui seront définitifs et contraignants pour toutes les pytania krewni au Concours. Les gagnant·e·s seront informé·e·s de leur gain. Les gagnant·e·s potentiel·le·s doivent suivre les Instructions de réclamation du prix communiquées dans le cadre de lanotification initiale et toute Instruction de réclamation ultérieure, faute de quoi le prix sera perdu dans son intégralité. Pour pouvoir remporter le prix, l'éligibilité du ou de la gagnant·e et le respekt de toutes les condition du présent Règlement officiel devront avoir été vérifiés. L'absence de réponse à la notice initiale dans les cinq (5) jours entraînera sa dyskwalifikacja. Pour réclamer le prix, les gagnant·e·s devront signer et renvoyer dans les cinq (5) jours, si la loi le permet, un Formulaire d'accord général et de décharge, qui leur serafourni en temps utile. Si les gagnant·e·s ne peuvent pas être contacté·e·s au bout de deux (2) premieres tentatives, s'ils ou si elles ne signent pas et ne renvoient pas le Formulaire d'accord général et de décharge dans le délai requis (le cas échéant), si la notice du prix est renvoyée à l'expéditeur faute d'avoir pu être livrée à son destinataire, si les gagnant·e·s rejettent leur prix ou en cas de non-respect du présent Règlement officiel et des condition requises, ce prix sera perdu et un e autre gagnant e pourra être sélectionné e parmi toutes les inscriptions admissibles restantes. Si le prix est perdu, aucune kompensacja ne sera accordée.

 1. Cena £:

 

Au total, 3 (trois) gagnant·es recevrons un (1) prix d'une valeur d'environ 390,92 $, à savoir :

Moroccanoil valeur d'environ 281,00 $

 • Kamuflaż sac
 • Éclaircissant Poudre Blonde Voyage – 2 liwry – 42,00 $
 • 3 Framar x Moroccanoil feuilles de cheveux – 42,00 $
 • Zestaw „Try Me” en lub cendré (wraz z rozwojem) – 26,00 $
 • Szampon do pielęgnacji koloru 33.8 FL. OZ/ 1L – 37,50 $
 • Revitalisant Color Care 33.8 FL. OZ/ 1L – 37,50 $
 • Moroccanoil Traitement 10ML –- 5 Échantillons à partager z klientami
 • Moroccanoil Traitement Light 10ML – 5 Échantillons dla klientów
 • Crème Pour Les Mains – 22,00 $
 • Balsam Pour Le Corps – 28,00 $
 • Zapach żelu Douche – 20,00 $
 • Pinces à cheveux – 26,00 $

 

et

 

Framar Valeur d'environ 109,92 $

 • Powrót w czarnym wyskakującym okienku – 21,99 $
 • Badass Blue Pop-Up – 21,99 $
 • Pastelowy klips do pazurów – 14,99 $
 • Brosse demelante – 12,99 $
 • Koloryzacja Trio de pinceaux – 8,99 $
 • Pinces Noir – 8,99 $
 • Należny pinceau – 9,99 $
 • Trio Pinceau Big Daddy – 9,99 $

 

(le « Prix »)

 1. Warunki wpisu:

 

En s'inscrivant, les uczestnik·e·s acceptent de respekter et d'être lié·e·s par le présent Règlement officiel et les décisions du Commanditaire, qui sont contraignants et définitifs pour toutes les pytania krewni à ce Concours.

 

 1. Rozładuj:

 

En s'inscrivant, les uczestnik·e·s acceptent : (a) de libérer et de dégager de toute responsabilité le Commanditaire, Instagram et leurs sociétés mères, filiales et sociétés affiliées odpowiednio, les fournisseurs des prix et toute autre Organization responsable de la commandite, de l'exécution, de la gestion, de la publicité ou de la Promotion du Concours, ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs, Employers, agents et représentants respektuje, passés et présents (kolektyw, les «Partie libérées») des réclamations , frais et responsabilités, y compris, mais sans s'y limiter, les négligences et les dommages de toute nature aux personnes et aux biens, y compris, mais sans s'y limiter, les atteintes à la vie privée (sous réserve d' przywłaszczenie, d'intrusion, de divulgation publique de faits privés, de représentation sous un faux jour aux yeux du public ou autre théorie juridique), les diffamations écrites ou verbales, les naruszenie du droit de publicité, les contrefaçons de marque, les naruszenie du droit d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle, les dommages matériels, les décès ou blessures corporelles découlant de ou liés à l'inscription d'un·e uczestnik·e, à la creation ou soumission d'une inscription, à la partycypacja au Concours, à l'acceptation, l'utilisation ou la mauvaise wykorzystanie du prix (y compris tout voyage ou activité y afférent) et/ou à la diffusion, à l'exploitation ou à l'utilisation d'inscription; et b) d'indemniser, de défendre et de dégager le Commanditaire de toute responsabilité à l'égard des réclamations, frais et zobowiązania (y compris les honoraires d'avocat raisonnables) découlant de ou liés à la partycypacja d'un·e uczestnik·e au Concours et/ou à l'acceptation, à l'utilisation ou à la mauvaise wykorzystanie du prix par le ou la uczestnik·e.

 • Décharge – Quebec:

 

La klauzula suivante ne s'applique qu'aux résidents du Québec. La Section 8 du présent Règlement officiel s'applique aux résidents du Québec, étant entendu que la décharge ne s'applique pas aux demandes de dommages-intérêts pour blessures ou décès, et qu'elle ne doit pas être interprétée de manière à exonérer le Commanditaire des conséquences de ses propres actes ou des actes de ses représentants.

 1. Reklama:

 

Sauf si la loi l'interdit, la partition au Concours vaut acceptation par le ou la gagnant·e de l'utilisation par le Commanditaire et ses agentów de son nom, de son image, de sa photo, de son biuletyn de partycypacja, de sa voix, de ses opinie et/ou de sa ville et de son état ou de sa prowincja à des fins Promotionnelles dans tout média, dans le monde entier, sans autre paiement ou contrepartie.

 

 1. Warunki ogólne:

 

Le Commanditaire se réserve le droit d'annuler, de suspendre et/ou de modifier le Concours, ou toute partie de celui-ci, si une oszustwa, des défaillances technik ou tout autre facteur échappant au contrôle raisonnable du Commanditaire compromettent l'intégrité ou le bon fonctionnement du Concours, tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule discrétion. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne qui, selon lui, manipule le processus d'inscription ou le fonctionnement du Concours ou qui agit en naruszenie du présent Règlement officiel ou de toute autre Promotion ou de manière déloyale lub perturbacja. Toute tentative par une personne de saper délibérément le fonctionnement légitime du Concours peut constituer une naruszenie du droit pénal et civil et, en cas de tentative de cette nature, le Commanditaire se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts à cette personne dans la pleine mesure permise par la loi. Le manquement du Commanditaire à faire appliquer les condition du présent Règlement officiel ne saurait valoir renonciation à cette klauzula.

 1. Ograniczenia odpowiedzialności:

 

Les Party libérées ne sont pas responsables : a) de toute information correcte ou inexacte, qu'elle soit due aux uczestnik·e·s, à des erreurs d'impression ou à tout équipement ou program associé ou utilisé dans le cadre du Concours ; b) des défaillances techni de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, des dysfonctionnements, des interruptions ou des déconnexions du matériel ou des logiciels du réseau; c) des interwencje humaines non autorisées dans toute partie du processus d'inscription ou du Concours; d) techniki des erreurs ou humaines pouvant survenir dans la gestion du Concours ou letriceement des inscriptions; ou (e) de toute blessure ou de tout dommage aux personnes ou aux biens pouvant être causé, directement ou directement, en tout ou en partie, par la partycypacja du ou de la uczestnik · e au concours ou par la réception, l'utilisation ou la mauvaise wykorzystanie des prix. Si, pour quelque raison que ce soit, il s'avère que l'inscription d'un·e uczestnik·ea été supprimée par erreur, perdue, ou autrement détruite ou corrompue, le ou la uczestnik·e n'aura d'autre recours que de s'inscrire à nouveau au Concours. Le nombre de prix attribués ne sera pas supérieur au nombre indiqué.

 • Ograniczenia odpowiedzialności – Quebec:

 

La klauzula suivante ne s'applique qu'aux résidents du Québec. La Section 11 du présent Règlement officiel s'applique aux résidents du Québec, étant entendu que lalimited de responsabilité ne doit pas être interprétée de manière à exonérer le Commanditaire des conséquences de ses propres actes ou des actes de ses représentants.

 

 1. Spory :

 

Le ou la uczestnik e convient que: a) tous les litiges, réclamations etCauses d'action découlant de ou liés à ce Concours, ou tout prix attribué, seront résolus individuellement, sans recours à aucune forme d'action zbiorowe; b) tous les litiges, réclamations etCauses d'action découlant de ou liés à ce Concours, ou tout prix attribué, seront résolusexclusivement par la Cour de District des États-Unis ou la Cour compétente de l'État de New York située dans le comté de New York, Nowy Jork; c) tous les jugements, les réclamations, et les récompenses seront limités aux frais réels encourus, y compris aux frais associés à la partycypacja à ce Concours, mais en aucun cas aux honoraires d'avocat; et d) le ou la uczestnik·e ne sera en aucun cas autorisé·e à obtenir une kompensacja et, par la présente, renonce à tous les droits de réclamation en dommages-intérêts punitifs, consécutifs et pośrednie ainsi que de tous autres dommages -intérêts, autres que pour des dépenses réelles, et renonce en outre à tous les droits de multiplier ou d'accroître de tels dommages-intérêts. NIEKTÓRE JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, IL SE PEUT DONC QUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. Les problèmes et questionant la structure, la validité, l'interprétation et l'applicabilité du présent Règlement officiel, ou les droits et zobowiązania du ou de la uczestnik·e et du Commanditaire en lien avec le Concours seront régis et interprétés Conformément aux lois de l'État de New York, sans donner effet à un choix de lois ou à des règles de conflit de lois (que ce soit de l'État de New York ou de toute autre juridiction), qui entraîneraient l'application des lois d „une juridiction autre que l'État de New York”.

 • Litiges – Quebec:

 

La klauzula suivante ne s'applique qu'aux résidents du Québec. Tout litige dotyczy le déroulement ou l'organisation d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, descourses et des jeux (la « Régie ») en vue d'une décision. Tout litige relatif à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement dans le ale d'aider les partie à parvenir à un accord.

 

 1. Siła wyższa :

 

Le Commanditaire ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de tout manquement ou retard dans l'exécution de ses zobowiązania en vertu du présent Règlement, résultant ou causé par, directement ou directement, des force indépendantes de sa volonté, y compris, sans s „y limiter, des grèves, des arrêts de travail, des wypadków, des actes de guerre ou de terroryzme, des restrykcje contre la COVID-19, des kłopoty civils ou militaires, des catastrophes nucléaires ou naturelles ou des désastres naturels, des épidémies, des pandémies, des ograniczenia et des przerwania, des pertes ou des dysfonctionnements des services publics, des communication ou des services informatiques (logiciels et matériels) („cas de force majeure”). Le Commanditaire peut, à sa seule discrétion, fournir une solution pour pallier le cas de force majeure (tel qu'un prix alternatif itp.).

 

 1. Informations staffles du ou de la uczestnik · e :

 

Le Commanditaire netricera les information staffles recueillies auprès des uczestnik·e·s que Conformément à la politique de poufne du Commanditaire qui est disponible sur les sites Web suivants, en fonction de la localization des uczestnik·e·s:

 • États-Unis :
  • https://www.moroccanoil.com/us_en/about/legal/
 • Kanada:
  • angielski: https://www.moroccanoil.com/ca_en/about/legal/
  • Français: https://www.moroccanoil.com/ca_fr/about/legal/

 

Ce Concours n'est en aucun cas commandité, appuyé, administré par Instagram ou associé à celui-ci. Tous les commentaires, pytania ou plattes dotyczy la Promotion doivent être adressés au Commanditaire.

 

 

 

Edukacja zawsze i wszędzie

Uzyskaj dostęp do inspirujących i edukacyjnych filmów oraz samodzielnej nauki na temat teorii kolorów, aplikacji produktów, naszej zastrzeżonej technologii i nie tylko. Zapytaj naszych Ekspertów ds. Kolorów o wszystkie kwestie związane z kolorami włosów! Dostępne na urządzenia mobilne i tablety z systemem iOS i Android.

ZNAJDŹ SWOJĄ SPOŁECZNOŚĆ

@moroccanoildla