Phát trực tiếp miễn phí

Các phiên kỹ thuật số miễn phí kéo dài 1 giờ này bao gồm Moroccanoil Các sản phẩm và kỹ thuật nhuộm tóc chuyên nghiệp để chia sẻ với khách hàng của bạn. Các buổi phát trực tiếp hoàn toàn mang tính tương tác và cho phép người tham dự giao tiếp với các chuyên gia về màu sắc của chúng tôi về một loạt các câu hỏi, mẹo và thủ thuật về màu tóc!

Giáo dục mọi lúc, mọi nơi

Truy cập các video giáo dục và truyền cảm hứng, cộng với việc tự học về lý thuyết màu sắc, ứng dụng sản phẩm, công nghệ độc quyền của chúng tôi, v.v. Hãy hỏi các chuyên gia về màu sắc của chúng tôi về mọi thứ liên quan đến màu tóc! Có sẵn cho thiết bị di động và máy tính bảng iOS và Android.

TÌM CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN

@moroccanoilvì